Skip to content
image_not_found

Smjer Dizajn zvuka

 • Ko upisuje ovaj smjer

  Ovo usmjerenje je namijenjeno ljudima koji žele da se obrazuju i pripreme za profesionalno obavljanje poslova snimanja i postprodukcije zvuka. Budući studenti smjera snimanje i dizajn zvuka su oni koji imaju afinitete, talente i sklonosti ka muzici, filmu, video-igrama, pozorištu i radiju, ali i akustici i audio-tehnici, oni koje zanima zvuk kao forma umjetničkog izražavanja, kako u kreativnom tako i u tehničkom smislu. Sa druge strane, veoma je važna i neizostavna želja i potreba kandidata za ličnim razvojem, želja za učenjem i usavršavanjem, kao i sklonost ka timskom radu, jer je timski rad i permanentno praćenje najnovijih tehnoloških inovacija uslov za opstanak u budućem profesionalnom životu.

  Studiranje

  U toku četvorogodišnjih osnovnih studija na Smjeru Animirani film, student stiče kompetencije za samostalnu umjetničku aktivnost, kao i za stvaranje u kreativnim timovima i produkcijama. Studenti smjera Animirani film u ruke dobijaju konopce velikog jedrenjaka Animacije i izučavaju ih pažljivo, kako bi upoznali klasičnu i kompjutersku animaciju, crtanje, slikanje, vajanje, kompjutersko modelovanje, dizajn karaktera, glumu za animatore, vizuelne efekte, fotografiju, kameru, montažu, režiju, osnove softvera za animiranje i mnogo druge vještine. U toku studija, izučava se i istorija umjetnosti i filma, ali se studenti upoznaju i sa savremenim tendencijama u animaciji, kao i sa modernim tehnologijama. Svoj rad praktikuju kroz samostalne radove, ali i kroz multimedijalne projekte poput Animacikla. 

   

 • Šta poslije

  Po završetku studija od diplomiranog studenta se očekuje da bude profesionalno i stručno osposobljen za snimanje i dizajn zvuka na filmu, televiziji, radiju, pozorištu i drugim audiovizuelnim medijima. Diplomirani student se osposobljava kao kreativni stručnjak u oblasti snimanja, montaže, miksovanja i reprodukcije zvuka. Može da uspešno obavlja dizajn zvuka, stvarajući zvučnu sliku u skladu sa dramaturškim i stilskim zahtevima postavljenog zadatka, ima proveren i odnegovan sluh, poznavalac je karakteristika govornog aparata, akustike i akustičkih osobina različitih izvora zvuka. Može veoma uspešno da koristi tehničke mogućnosti složenih audio-sistema i da vlada novim tehnologijama. Drugim rečima, detaljno je upućen u prirodu audiovizuelnih umetničkih izražajnih sredstava. Svrha studijskog programa Snimanje i dizajn zvuka je da se u oblasti zvuka u dramskim umetnostima ostvari značajan napredak u podizanju svesti o umetničkim aspektima dizajna zvuka i mogućnosti koje dizajn zvuka pruža u cilju unapređenja umetničkog kvaliteta celokupnog dramskog dela, kao i definisanja i implementacije tehničkih standarda. Plasman na tržište rada stručnjaka ovog profila je takav da studenti (na žalost) često ne stignu da završe školovanje i veoma rano bivaju uvučeni u profesionalni život, jer potražnja za obučenim kadrovima u tom umetničkom polju uveliko prevazilazi ponudu. Imajući u vidu geografski položaj grada Banja Luke i to da najbliži regionalni centri (Sarajevo, Zagreb, Ljubljana), izuzimajući Beograd i Novi Sad, nemaju visoku školu sa ovim usmjerenjem, jasna je i svijetla budućnost budućih alumnija AUBL usmjerenja snimanje i dizajn zvuka.

 

01.

Osnovne studije

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklus, stiče se zvanje diplomirani диѕајнер ѕвука – 240 ЕCTS.

Nastavni plan je za Smjer FTV - kamerA dostupan na linku.

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Kandidat može da upiše studije na studijskom programu Snimanje i dizajn
  zvuka ukoliko je prethodno završio srednju školu i položio Ispit za
  provjeru sklonosti i sposobnosti. Svi kandidati koji konkurišu za upis,
  polažu prijemni ispit kao neophodan uslov za upis.

  Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Fotografija, koju kandidat prilaže uz obavezna dokumenta, treba da jasno
  pokazuje lice kandidata. Preporuka je da fotografija ne bude starija od 6
  (šest) mjeseci.

  Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs priloži samostalno
  napravljen snimak kratkog audio rada slobodne teme i forme, trajanja do 2
  minuta. Za kreiranje ovog rada obavezno je koristiti zvučne efekte,
  muziku i govor. Tokom prijemnog ispita, vrijednuju se: ideja, sposobnost
  izražavanja i estetski osjećaj za stvaranje zvučne slike, a ne kvalitet
  snimka. Snimak se prilaže na prenosnoj-fleš memoriji u audio (.wav) formatu.
  Uz snimak, kandidat prilaže detaljno napisano objašnjenje koji su audio
  uređaji korišćeni za realizaciju audio rada i postupak rada. Uz snimak
  koji se predaje mora biti napisano ime i prezime kandidata, kao i naziv i
  trajanje rada.

  Kandidat mora da priloži opšte ljekarsko uvjerenje i posebno uvjerenje o
  zdravstvenom stanju čula sluha sa audiogramom izdatim od zvanične
  zdravstvene ustanove.

  Pripremna nastava

  Informacije će biti naknadno obajvljene.

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Prijemni ispit se sastoji od četiri dijela:

  Prvi dan

  • Test opšte kulture
  • Test muzikalnosti i osjećaja za ritam + Analiza filmskog inserta

  Drugi dan

  • Test Audio tehnike i prepoznavanja zvučnih izvora
  • Razgovor sa kandidatom + Analiza filmskog inserta (odbrana) + Analiza priloženog audio rada

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite, organizuju se konsultacije sa profesorima.

   

 

 • image_not_found
  Rang lista

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju postignutih bodova, i to na osnovu opšteg uspijeha u srednjoškolskom obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu, na slijedeći način:

  • Opšti uspijeh u srednjoškolskom obrazovanju donosi maksimalno 50 bodova.
  • Na prijemnom ispitu se može ostvariti maksimalno 50 bodova.
  • Kandidati koji nisu ostvarili 15 i više bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.