Skip to content
Rukovodilac programa
Dr Gordana Grujić

Katedra za muzičku teoriju i kompoziciju

Biografija

Katedra za muzičku teoriju i kompoziciju

Dr Sanda Dodik

Redovni profesor

Biografija
Mr Zoran Nikolić

Redovni profesor

Biografija
David Mastikosa, ma

Viši asistent

Biografija
Mladen Janković, ma

Viši asistent

Biografija
Dr Gordana Grujić

Docent, šef katedre

Biografija
Dr Ira Prodanov Кrajišnik

Gostujući profesor

Biografija
Dr um. Tatjana Milošević Mijanović
Dr um. Tatjana Milošević Mijanović

Redovni profesor

Biografija

Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju

Dr Saša Pavlović

Redovni profesor, šef katedre

Biografija
Mr Mladen Matović

Vanredni profesor

Biografija
Matija Antonić, ma

Viši asistent

Biografija

Katedra za dirigovanje

Mr Branka Radošević Mitrović

Vanredni profesor, šef katedre

Biografija
Mr Nemanja Savić

Redovni profesor

Biografija
Dušan V. Urošević, ma

Viši asistent

Biografija

Katedra za klavir, harmoniku i gitaru

Dr um. Dejan Janković

Vanredni profesor, šef katedre

Biografija
Mr Dinko Blagojević

Redovni profesor

Biografija
Mr Arsen Čarkić

Redovni profesor

Biografija
Mr Snježana Popović Vuleta

Redovni profesor

Biografija
Mr Dunja Janković

Viši umjetnički saradnik

Biografija
Mr Željka Jovanić

Viši umjetnički saradnik

Biografija
Sonja Bobrek Savić, ma

Viši umjetnički saradnik

Biografija
Mr Marija Šestić

Viši umjetnički saradnik

Biografija
Mr Maja Regodić

Viši umjetnički saradnik

Biografija
Dr Zoran Rakić

Redovni profesor, gostujući profesor

Biografija
Mr Stojan Bojić

Asistent

Biografija
Nataša Jokić, ma

Redovni profesor

Biografija

Katedra za gudačke instrumente

Mr Ivan Otašević

Vanredni profesor, šef katedre

Biografija
Milana Smiljanić, ma

Viši asistent

Biografija
Lidija Bojinović, ma

Asistent

Biografija
Dr um. Slobodan Gerić

Redovni profesor, gostujući profesor

Biografija
Mr Nemanja Marjanović
Mr Nemanja Marjanović

Docent, gostujući profesor

Biografija
Mr Marko Josifoski

Vanredni profesor, gostujući profesor

Biografija
Mr Milutin Mladenović

Redovni profesor, gostujući profesor

Biografija

Katedra za duvačke instrumente

Mr Dejan Trkulja

Vanredni profesor, šef katedre

Biografija
Mr Sonja Miletić

Vanredni profesor

Biografija
Jasna Grahovac, ma

Docent

Biografija
Mr Nenad Marković

Vanredni profesor, gostujući profesor

Biografija
Mr Nikola Fabijanić

Docent, gostujući profesor

Biografija

Katedra za kamernu muziku i solo pjevanje

Mr Biljana Jašić-Radovanović

Redovni profesor, šef katedre

Biografija
Spec. Timea Hotić

Redovni profesor

Biografija
Mr Marija Pilipović

Docent

Biografija
Mr Dunja Simić

Redovni profesor

Biografija

Katedre za etnomuzikologiju i muzikologiju

Dr Dragica Panić Kašanski

Vanredni profesor, šef katedre

Biografija
Sanja Pupac, ma
Sanja Pupac, ma

Viši asistent

Biografija
Sofija Vučićević, ma

Asistent

Biografija
Dr Milan Milojković

Docent, gostujući profesor

Biografija

Strani jezici

Jelena Brkić, ma

Nastavnik engleskog jezika

Biografija
Milica Mijatović, MA

Nastavnik francuskog jezika

Biografija