Skip to content
image_not_found

Smjer Grafika

 • Ko upisuje ovaj smjer

  Smjer za grafiku je namijenjen onima koji žele da steknu široku i čvrstu osnovu za bavljenje stvaralaštvom u oblasti likovne umjetnosti. Iako je stavljen akcent na izučavanje grafičkih tehnika, student kroz multidisciplinarni pristup stiče uvid u druge oblasti vizuelnog izražavanja, te da integrišući svoja iskustva izgradi zrelu autorsku ličnost.

  Studiranje

  Tokom osnovnih i master studija na smjeru Grafika, stiču se kompetencije za samostalno umjetničko djelovanje te pedagoški rad. Student izučava teorijske principe na kojima počiva stvaranja likovnog djela, a kroz praktičan rad savladava posebnosti i izražajne mogućnosti grafičkih i drugih likovnih i primjenjenih tehnika. Tokom studija polaznici se podstiču da svojim radovima učestvuju na međunarodnoj grafičkoj sceni i da sudjeluju u kreiranju kulturnog života u lokalnim sredinama.

  Šta poslije

  Okončane studije grafike nude široke mogućnosti za profesionalni angažman. To je prvenstveno područje autorskog umjetničkog djelovanja, zatim pedagoški rad, rad u ustanovama kulture i medijima, grafičko oblikovanje itd.

Smjer Grafika

Riječ mr Milan Krajnović, docent budućim kolegama

 

01.

Osnovne studije

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklus, stiče se zvanje diplomirani likovni umjetnik – 240 ECTS, grafičar.

Nastavni plan je dostupan na linku.

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Uslovi za upis na prvi ciklus studija su završena srednja četverogodišnja škola i prijemni ispit pred komisijom. Komisija za prijemni ispit na smjeru Slikarstvo i smjeru Intermedijalna umjetnost je sastavljena od nastavnika iz oblasti Slikarstva i Intermedijalne umjetnosti. Prijemni ispit za ova dva smjera je zajednički.

  Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj ploči

  Dokazi sklonosti

  Kandidati dostavljaju mapu sa najmanje deset radova na papiru veličine A0/B1 ili deset hamer papira A0/B1 na kojima su pregledno zalijepljeni manji radovi rađeni na papiru u bilo kojoj crtačkoj ili slikarskoj tehnici, pri čemu je izbor motiva slobodan. 
  Radovi se dostavljaju u mapi sa naznačenim imenom i prezimenom kandidata. 

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Prijemni ispit traje četiri dana

  Prvi dan - Studija portreta (po živom modelu).
  Drugi dan - Studija akta (po živom modelu).
  Treći dan - Studija akta (po živom modelu).
  Četvrti dan – Slikanje mrtve prirode (tehnika po izboru...) ili izrada predloška za jednu od grafičkih tehnika.

  Svaki kandidat treba da ima suvi ugljen i natron ili hamer papir veličine A0 za svaki dan prijemnog ispita. 
   

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesora:

  mr Milan Krajnović, vanredni profesor

  Katedra za Grafiku

  Za upis na smjer Grafika, organizovana je pripremna nastava. Informacije pogledajte ovdje

 

 • image_not_found
  Rang lista

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:
  opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole)
  rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.
  Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

 

02.

Master studijе

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklusa, stiče se uslov za upis na Master studije (II  ciklus). Nakon uspješno završenog Master studija i odbrane završnog rada, stiče se zvanje master grafike – 300 ECTS.

Nastavni plan je dostupan na linku.

 

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj Ploči

  Uslovi upisa

  Uslovi za upis na drugi ciklus studija grafike su završen prvi ciklus studija i položen prijemni ispit.

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Za prijemni ispit potrebno je donijeti:

  • mapu radova. 10 grafičkih listova i 10 crteža
  • kratak prijedlog umjetničkog istraživanja

  Prijemni ispit se sastoji od pregleda dostavljenog materijala i intervjua sa kandidatom.

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesora:

  Mr Milan Krajnović, docent

  Katedra za grafiku

 

 • image_not_found
  Rang lista i upis

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine drugog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u toku prvog ciklusa studija (prosječna ocjena u toku studiranja)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu uspjeha na prvom ciklusu studija dobija se tako da se prosječna ocjena množi sa brojem 5 (pet).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

Upoznaj profesore

Pogledaj njihove biografije i profesionalna postignuća