Skip to content
image_not_found

Grupa Kamera

 • Ko upisuje ovaj smjer

  Usmjerenje KAMERA na katedri za Film i TV je studij namijenjen budućim studentima koji su skloni vizuelnom obliku izražavanja, imaju talenat za pokretne slike ( video ) i statične slike ( fotografije ). Pri tome takođe prate i interesuje ih tehničko-tehnološki razvoj koji prati ovu vrstu umjetničkog izražavanja. Da imaju viziju i želju da se u budućnosti bave kreiranjem od najjednostavnijih video i foto sadržaja za veb, radom na Tv ili do onih najsloženijih formi gdje kao direktori fotografije autorski kreiraju vizuelni izgled u Tv serijama i igranim filmovima.

  Studiranje

  Studij Kamere je kompleksan studij gdje je veći dio nastavnog procesa posvećen praktičnom radu. Male grupe (do 8 studenata) omogućuju individualan rad nastavnika sa studentima. Ali u toku studiranja većinu ispitnih obaveza studenti kamere rade zajedno sa ostalim studentima Studijskog programa dramskih umjetnosti ( FTV režija, montaža, animirani film, dramaturgija, gluma) te je neophodna sklonost ka timskom radu i saradnji. Tokom procesa studiranja studenti stiču kompetenicije za primjenu profesionalnih i estetskih metoda kreiranja slike. Na prvom ciklusu studija stiču se znanja i vještine za snimanje pokretne slike (kinematografske i televizijske), statične slike (fotografske), u bilo kojem audio-vizuelnom mediju, kao i dizajniranje umjetničkog osvjetljavanja najrazličitije primjene. Po završetku drugog ciklusa studija student je osposobljen za bavljenje teorijom, kritikom, estetikom filmske i TV slike i bavljenje pedagoškom praksom u okviru pomenutih oblasti.

 • Šta poslije

  Završen studij Kamere nudi širok spektar rada i zapošljavanja. Rad u Tv stanicima, rad u marketinškim agencijama i produkcijskim kućama. Na tržište rada mogu izaći kao samostalni umjetnici (freelancer). Posljednje tri decenije, kako u svijetu, tako i na našim prostorima dolazi do ekspanzije poslovnih subjekata koji se bave proizvodnjom i produkcijom različitih video sadržaja i formi, te kontinuirano i danas postoji potreba za ovim kompetentnim i viskoko obrazovanim kadrom na tržištu rada. Nema nezaposlenih svršenih studenata kamere.

 

01.

Osnovne studije

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklus, stiče se zvanje diplomirani dramski i audiovizuelni umjetnik – snimatelj filmske i televizijske slike - 240 ЕCTS.

Nastavni plan je za Smjer FTV - kamerA dostupan na linku.

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Uslovi za upis na prvi ciklus studija su završena srednja četverogodišnja škola i prijemni ispit pred komisijom. Komisija za prijemni ispit na smjeru FTV je sastavljena od nastavnika iz uže oblasti.

  Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj Ploči

  Pripremna nastava

  Informacije o pripremnoj nastavi možete pogledati OVDJE.

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Prijemni ispit se sastoji od četiri dijela:

  Analiza filma koji će kandidati pogledati u prvom dijelu ispita i rješavanje testa koji se sastoji od vizuelnih elemenata
  Snimanje fotografija na zadanu temu. Snimanje će se obaviti digitalnim foto aparatom koji kandidati sami obezbjeđuju. Razgovor s komisijom
  Snimanje video kamerom na zadatu temu. Kandidati sami obezbjeđuju opremu za snimanje
  Razgovor s komisijom

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite, organizuju se konsultacije sa profesorima.

  Draško Gajić ma vanr. prof.

  Katedra za film i TV

  Drago Vejnović ma vanr. prof.

  Katedra za film i TV

  Janja Bijelić, asistent

  Katedra za film i TV

 

 • image_not_found
  Rang lista

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

 

02.

Master studije

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklusa, stiče se uslov za upis na Master studije (II ciklus). Nakon uspješno završenog Master studija i odbrane završnog rada, stiče se zvanje master televizijske i filmske slike – 300 ECTS.

Nastavni plan je dostupan na linku.

 

Koje poslove obavlja master televizijske i filmske slike


Po završenom drugom ciklusu studija student je osposobljen za samostalno donošenje kompetentnih estetskih i tehnoloških odluka u svim fazama kreiranja pokretne slike  (kinematografske i  televizijske ) i statične slike (fotografske).  To podrazumijeva autorski pristup u izboru odgovarajuće kreativne metode za snimanje i generisanje filmske, televizijske i digitalne pokretne i statične slike, animaciju, obradu slike u postprodukcionim postupcima i kreiranje specijalnih vizuelnih efekata u postprodukcionom procesu u bilo kojem audiovizuelnom mediju, kao i dizajniranje osvjetljenja za najrazličitije namjene.   
Student koji je završio drugi ciklus studija posjeduje kompetencije takođe i u oblasti bavljenja teorijom, kritikom, estetikom slike, kao i pedagoškom praksom u okviru pomenutih oblasti. Po završenom drugom ciklusu studija moguće je nastaviti proces školovanja kroz doktorske studije u polju umjetnosti ili kroz specijalističke studije.

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj ploči

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Prijemni ispit zasniva se, u zavisnosti od grupe na koju se kandidat prijavljuje, na specifičnim i konkursom propisanim sadržajima prijemnog ispita, te na pojedinačnom usmenom razgovoru tokom kojeg će Komisija provjeravati znanja kandidata iz oblasti filma i televizije, te procjenjivati sposobnosti kandidata u oblasti vizuelnog predočavanja, analitičkog razmišljanja i sistemskog sagledavanja filmskog ili pozorišnog djela, a na osnovu razgovora, pristupnih radova i priloga, te ostalih uslova prijave.

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite, organizuju se konsultacije sa profesorima.

  Draško Gajić ma vanr. prof.

  Katedra za film i TV

  Drago Vejnović ma vanr. prof.

  Katedra za film i TV

  Janja Bijelić, asistent

  Katedra za film i TV

 

 • image_not_found
  Rang lista i upis

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine drugog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u toku prvog ciklusa studija (prosječna ocjena u toku studiranja)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu uspjeha na prvom ciklusu studija dobija se tako da se prosječna ocjena množi sa brojem 5 (pet).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

Upoznaj profesore

Pogledaj njihove biografije i profesionalna postignuća