Skip to content
image_not_found

Smjer Trzalački instrumenti - GITARA

 • Ko upisuje ovaj smjer

  Smjer za trzalačke instrumente-gitara je namijenjen budućim studentima koji žele da istraže i uobliče svoje kreativne potencijale, baveći se sticanjem praktičnih znanja i vještina umjetničkog izražavanja, sviranja u ansablima, kao i vještine osmišljavanja i izvođenja nastave.

  Studiranje

  U toku četvorogodišnjih osnovnih i jednogodišnjih master studija na Smjeru za trzalačke instrumente student sluša gitaru kao glavni predmet. S obzirom da interesovanje za ovaj odsjek odgovara realnim mogućnostima kasnijeg zapošljavanja u osnovnim i srednjim muzičkim školama, značajna pažnja posvećuje ne samo razvoju umjetničkih sposobnosti , već i usvajanju drugih znanja iz oblasti teorije muzike, humanističkih disciplina i stranih jezika.

  Šta poslije

  Po završenom studiju gitare student stiče zvanje koje nudi širok spektar mogućih radnih pozicija, od kojih se posebno izdvajaju one koje su u neposrednjoj vezi sa samostalnim umjetničkim i pedagoškim radom. Studenti stiču sposobnost za samostalnu umjetničku aktivnost, kao i kompetencije za pedagoški i kreativni rad u muzičkim školama, školama opšteobrazovnog tipa i institucijama kulture.

   

Smjer Trzalački instrumenti, grupa Gitara

Riječ mr Nataše Jokić, van. prof. budućim kolegama

 

01.

Osnovne studije

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklus, stiče se zvanje diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS, gitarista.

Nastavni plan 2013-2020 je dostupan na linku.

Nastavni plan 2021 je dostupan na linku

 

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Uslovi za upis na prvi ciklus studija su završena srednja četverogodišnja škola i prijemni ispit pred komisijom. 

  Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj Ploči

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  • solfeđa*
  • dvije etide (jedna od etida od kompozitora H.V.Lobosa),
  • J.S. Bah- tri stava iz barokne svite ili fuga, odnosno čakona, 
  • jedan stav sonate tj. sonatni oblik,  
  • komad po izboru.  

  Solfeđo (Zahtjevi za prijemni ispit iz solfeđa za sve odsjeke):

  1.    Jednoglasni modulativni diktat (do 16 taktova)
  2.    Primjer za pjevanje „a prima vista“ (alteracije i modulacije)
  3.    Primjer za ritmičko čitanje (parlato) „a prima vista“
  4.    Etida sa instrumentalnom pratnjom po sopstvenom izboru (navježbana)

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite, organizovane su konsultacije kod profesora:

  Nataša Jokić, ma

  Katedra za gitaru

 

 • image_not_found
  Rang lista

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

 

02.

Master studijе

Nakon uspješno završenog Master studija i odbrane završnog rada, stiče se zvanje master gitare – 300 ECTS.

Nastavni plan je dostupan na linku.

 

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj Ploči

  Uslovi upisa

  Uslovi za upis na drugi ciklus studija je završen prvi ciklus studija klavira sa stečenih 240 ECTS bodova i položen prijemni ispit.

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Za prijemni ispit potrebno je pripremiti

  • slobodan program u trajanju 35 minuta. Program se izvodi napamet.

   

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesora:

  Nataša Jokić, ma

  Katedra za gitaru

 

 • image_not_found
  Rang lista i upis

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine drugog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u toku prvog ciklusa studija (prosječna oćena u toku studiranja)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu uspjeha na prvom ciklusu studija dobija se tako da se prosječna oćena množi sa brojem 5 (pet).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

Upoznaj profesore

Pogledaj njihove biografije i profesionalna postignuća