Skip to content
image_not_found

Kamerna muzika

 • Ko upisuje ovaj smjer

  Smjer Kamerna muzika namijenjen je studentima koji žele da prošire svoje znanje u oblasti kamernog muzičkog izvođaštva, te da kroz izvođenje raznolikog i bogatog repertoara kojeg ova oblast nudi, kao i kroz saradnju sa drugim instrumentalistima i solo pjevačima, razviju vještine koje se značajno razlikuju od onih  koje posjeduje solista. 
  Na master, odnosno doktorske studije kamerne muzike mogu da se prijave svršeni studenti prvog, odnosno drugog ciklusa studija instrumentalnih smjerova, smjera za solo pjevanje i smjera za kamernu muziku. 

  Studiranje

  U toku jednogodišnjeg master studija i trogodišnjih doktorskih studija fokus studiranja stavlja se na kamerni ansambl i repertoar koji je predviđen na svakom od navedenih ciklusa ovog studijskog programa. Predmeti su osmišljeni tako da studenti prošire svoje znanje radeći na podizanju tehničkog i interpretativnog nivoa sviranja instrumenta, posebno usmjerenog ka kamernom muziciranju. Teoretski dio studiranja odnosi se na izučavanje razvoja kamerne muzike kroz epohe, analize kompozicija koje se nalaze na repertoaru, te metodike nastave iz ove oblasti. Završetkom određenog studijskog ciklusa, student se osposobljava za dalji rad i izvođenje nekih od najkompleksnijih djela iz oblasti kamerne muzike. 

  Šta poslije

  S obzirom na zaista raznolik i detaljno osmišljen plan i program predviđen na ovom studijskom programu, nakon završenih master ili doktorskih studija, studenti stiču mogućnost zapošljavanja u brojnim sektorima, kako u pedagoškim oblastima, tako i u samostalnom obavljanju umjetničke djelatnosti. U oblasti pedagogije, student je osposobljen za rad sa različitim kamernim ansamblima na različitim stepenima obrazovanja, kako osnovnog tako i srednjeg i viskog, što pruža  velike mogućnosti u budućem zapošljavanju.

  Značajno je napomenuti da je u Republici Srpskoj jedino na Akademiji umjetnosti  Univerziteta u Banjoj Luci organizovan doktorski studij na Studijskom programu Muzička umjetnost, Modul - Kamerna muzika, te smo ovim ciklusom zaokružili cjelokupan umjetničko-naučni aspekt u oblasti kamerne muzike. 


   

   

   

 

01.

Master studije

Nakon Master studija, odnosno II ciklus, stiče se zvanje master kamerne muzike  – 240 ECTS.


Nastavni plan je dostupan na linku.

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj Ploči

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Pripremiti slobodan program u trajanju od 30 minuta koji mora sadržavati djela iz dvije različite epohe.

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesora.

  Mr Biljana Jašić-Radovanović, red. prof.

  Katedra za kamernu muziku

  Timea Hotić, red. prof.

  Katedra za kamernu muziku

 

 • image_not_found
  Rang lista

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 

  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine drugog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  opšteg uspjeha postignutog u toku prvog ciklusa studija (prosječna oćena u toku studiranja) rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.
  Broj bodova ostvaren na osnovu uspjeha na prvom ciklusu studija dobija se tako da se prosječna oćena množi sa brojem 5 (pet).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

 

02.

Doktorske studije

Nakon uspješno završenih Doktorskih studija i odbrane doktorske disertacije, stiče se zvanje doktor muzičke umjetnosti-kamerna muzika  – 480 ECTS.

Nastavni plan je u pripremi.

 

 

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj Ploči

  Uslovi upisa

  Uslovi za upis na treći ciklus studija su

  • završen drugi ciklus studija, master ili magistarske studije instrumentalnih smjerova, smjera za solo pjevanje ili smjera za kamernu muziku sa stečenih 300 ECTS bodova
  • održana najmanje tri cjelovečernja koncerta kamerne muzike
  • položen prijemni ispit.

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Zahtjevi na prijemnom ispitu:

  • slobodan program u trajanju od 30 minuta koji mora sadržavati djela iz dvije različite epohe.

   

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite, organozuju se konsultacije sa profesorima.

  Mr Biljana Jašić-Radovanović, red. prof.

  Katedra za kamernu muziku

  Timea Hotić, red. prof.

  Katedra za kamernu muziku

 

 • image_not_found
  Rang lista i upis

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 

   

Upoznaj profesore

Pogledaj njihove biografije i profesionalna postignuća