Skip to content
Muzicke Umjetnosti

Likovne umjetnosti

Primarna svrha studijskog programa Likovnih umjetnosti je školovanje likovnih umjetnika koji će svojim umjetničkim djelovanjem unaprijediti likovnu scenu grada, Republike i regiona. Podsticanje inicijative za njihovo umjetničko djelovanje je najvažniji cilj, te razvijanje kritičke svijesti kako prema svom radu, tako i prema pojavama koje čine savremenu likovnu praksu.

Više
image_not_found

Muzička umjetnost

Osnovni zadaci i ciljevi studijskog progama Muzičke umjetnosti, ali i Akademije umjetnosti uopšte, usmjereni su prije svega ka nadarenim mladim umjetnicima studentima svih profila i različitih interesovanja, u smislu omogućavanja pune afirmacije individualnih potencijala njihovog talenta, pružajući im, istovremeno, mogućnost slobodnog izbora i uticanja na sopstveni razvoj.

Više
image_not_found

Dramske umjetnosti

Studijski program Dramskih umjetnosti ima višestruki značaj i društvenu opravdanost za svoje postojanje. Savremeni mediji, film i televizija su neizostavni društveni činilac koji presudno utiče na sveukupnu društvenu sliku, tako da je edukacija kadrova iz dramskih oblasti na našim prostorima, neophodna.

Više
image_not_found

Dizajn enterijera

Dizajn enterijera je novi interdisciplinarni studijski program na Univerzitetu u Banjoj Luci koji se ralizuje u saradnji Arhitektonsko-građevinsko-gedetskog fakulteta (studijski program Arhitektura) i Akademije umjetnosti. Stoga je ovaj studijski program osmišljen kao specifična disciplina na presjeku umjetnosti, dizajna, inženjerstva, nauke i tehnologije, u kojem je čovjek mjera svega. Njegova koncepcija bazira se oko razvoja vještina i znanja bavljenja dizajnom prostora, koja se se proširuje vještinom oblikovanja i dizajniranja namještaja i pripadajućih materijala.

Више

Dani Vlade S. Miloševića

Godišnja manifestacija Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Više