Skip to content
image_not_found

Duvački instrumenti

 • Ko upisuje ovaj smjer

  Na Katedri za duvačke instrumente studenti imaju prilike da izučavaju:

  • Flautu
  • Obou
  • Klarinet
  • Saksofon
  • Trubu

  Smjer za duvačke instrumente namijenjen je kandidatima koji imaju ambiciju da svoje znanje i vještinu vladanja instrumentom dovedu do profesionalnog nivoa. Najčešće su to kandidati sa završenim instrumentalnim smjerom srednje muzičke škole, koji kao logičan nastavak školovanja i usavršavanja izvođačkih sposobnosti na instrumentu biraju Akademiju umjetnosti, ali priliku da se okušaju na studijama duvačkih instrumenata imaju i kandidati koji nemaju završenu srednju muzičku školu, koji pokažu izuzetnu spretnost i vladanje instrumentom, kao i želju za napredovanjem i radom.
  Studenti Katedre za duvačke instrumente imaju priliku da rade na usavršavanju tehničkih i tonskih elemenata svog instrumenta, kao i razvoju umjetničkih i kreativnih sposobnosti, te da, sa aspekta profesionalnog muzičkog izvođača, šire vidike u razumijevanju specifičnosti kako kompozicija napisanih za njihov instrument, tako i literature umjetničke muzike uopšte.
  Pored studioznog bavljenja svojim instrumentom na visokom profesionalnom nivou, studenti imaju priliku da se edukuju i iz oblasti metodike nastave instrumenta prateći grupu predmeta iz oblasti metodike glavnog predmeta, psihologije i pedagogije, te se time osposobljavaju za kvalitetan i profesionalan pristup nastavnom procesu.
  Studenti aktivno učestvuju i na predmetima grupnog muziciranja - kamerna muzika, kao i edukaciji iz oblasti sviranja u orkestru na predmetima – orkestar, orkestarske dionice.

 •  

   

Studiranje

U toku četvorogodišnjih osnovnih (i jednogodišnjih master) studija na Katedri za duvačke instrumente student razvija kompetencije za samostalnu umjetničku aktivnost, te pedagoški i kreativni rad u muzičkim školama. Studiranje duvačkog instrumenta podrazumijeva temeljan i kontinuiran rad na usavršavanju tona kao i tehničke vještine sviranja, čime student otkriva nove i zrelije načine individualnog muzičkog izražavanja, kao dalji razvoj kreativnosti u sviranju. 
Student Katedre za duvačke instrumente je u prilici da učestvuje na raznim manifestacijama i kulturnim događajima u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci od kojih neke nose težinu međunarodnog značaja kao što su  Dani Vlade S. Miloševića. U zavisnosti od svojih ambicija i posvećenosti instrumentu, student je u prilici da uzme učešće kao solista ili kamerni izvođač u sklopu koncerata studenata Akademije umjetnosti, kao član orkestra Akademije umjetnosti koji nastupa i po nekoliko puta tokom školske godine, a izuzetno i kao solista uz pratnju orkestra Akademije umjetnosti.

Šta poslije

Diplomirani muzički izvođač - flautista, klarinetista, oboista... postaje akademski član društva koji je, kao takav, ozbiljno shvaćen u muzičkom svijetu, i samim tim ima više prilika za predstavljanje naučenog, kao i svog talenta publici, u vidu samostalne muzičke aktivnosti, koncertiranja, učestvovanja na muzičkim radionicama, ili održavanju istih, šireći znanje iz oblasti svog instrumenta. Završene studije duvačkih instrumenata nude veliki izbor radnih pozicija, od kojih se posebno izdvajaju one koje su u neposrednoj vezi sa samostalnim umjetničkim radom, kao što je mogućnost zaposlenja u gotovo svim tipovima orkestara, jer su duvački instrumenti neizostavan dio istih, a tako i pedagoškim radom prenoseći svoje znanje kao nastavnik instrumenta u muzičkim školama. Diplomirani muzički izvođač duvačkih instrumenata stiče mogućnost zaposlenja i u muzičkoj produkciji radia i televizije, kao i u institucijama kulture.

Smjer Duvački instrumenti

Riječ mr Dejan Trkulja, van. prof. budućim kolegama

 

01.

Osnovne studije

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklusa, stiču se zvanja

 • diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS, flautista

Nastavni plan 2013-2020 je dostupan na linku.

Nastavni plan 2021 je dostupan na linku

 • diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS, oboista

Nastavni plan 2013-2020 je dostupan na linku.

Nastavni plan 2021 je dostupan na linku

 • diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS, klarinetista

Nastavni plan 2013-2020 je dostupan na linku.

Nastavni plan 2021 je dostupan na linku

 • diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS, saksofonista

Nastavni plan 2013-2020 je dostupan na linku.

Nastavni plan 2021 je dostupan na linku

 • diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS, trubač

Nastavni plan 2013-2020 je dostupan na linku.

Nastavni plan 2021 je dostupan na  linku

 

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Uslovi za upis na prvi ciklus studija su završena srednja četverogodišnja škola i prijemni ispit pred komisijom. 

  Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj ploči

 

  • image_not_found
   Prijemni ispit - Fluata
   • cijeli koncert;  virtuozni komad i etida; solfeđo*

   *Solfeđo (Zahtjevi za prijemni ispit iz solfeđa za sve odsjeke):

   1.    Jednoglasni modulativni diktat (do 16 taktova)
   2.    Primjer za pjevanje „a prima vista“ (alteracije i modulacije)
   3.    Primjer za ritmičko čitanje (parlato) „a prima vista“
   4.    Etida sa instrumentalnom pratnjom po sopstvenom izboru (navježbana)

   Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesora:

   Mr Sonja Čule, van.prof.

   Katedra za duvačke instrumente

    
   Prijemni ispit - Oboa
   • glavni predmet –  cijeli koncert, virtuozni komad i etida; solfeđo
    Koncert se izvodi napamet. 

   Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesora:

   Ma Jasna Grahovac, doc.

   Katedra za duvačke instrumente 

    
   Prijemni ispit - Klarinet
   • prvi stav koncerta, 
    komad po izboru; koncertna etida; solfeđo*

   *Solfeđo (Zahtjevi za prijemni ispit iz solfeđa za sve odsjeke):

   1.    Jednoglasni modulativni diktat (do 16 taktova)
   2.    Primjer za pjevanje „a prima vista“ (alteracije i modulacije)
   3.    Primjer za ritmičko čitanje (parlato) „a prima vista“
   4.    Etida sa instrumentalnom pratnjom po sopstvenom izboru (navježbana)

   Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesora:

   Mr Dejan Trkulja, vanr.prof.

   Katedra za duvačke instrumente

    
   Prijemni ispit - Saksofon
   • prvi stav koncerta; 
    komad po izboru; koncertna etida; solfeđo*

   *Solfeđo (Zahtjevi za prijemni ispit iz solfeđa za sve odsjeke):

   1.    Jednoglasni modulativni diktat (do 16 taktova)
   2.    Primjer za pjevanje „a prima vista“ (alteracije i modulacije)
   3.    Primjer za ritmičko čitanje (parlato) „a prima vista“
   4.    Etida sa instrumentalnom pratnjom po sopstvenom izboru (navježbana)

   Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesora:

   Mr Dejan Trkulja, vanr.prof.

   Katedra za duvačke instrumente 

    
   Prijemni ispit - Truba
   • cijeli koncert; virtuozni komad i etida; solfeđo*

   *Solfeđo (Zahtjevi za prijemni ispit iz solfeđa za sve odsjeke):

   1.    Jednoglasni modulativni diktat (do 16 taktova)
   2.    Primjer za pjevanje „a prima vista“ (alteracije i modulacije)
   3.    Primjer za ritmičko čitanje (parlato) „a prima vista“
   4.    Etida sa instrumentalnom pratnjom po sopstvenom izboru (navježbana)

   Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesora:

   Mr Nenad Marković, van.prof.

   Katedra za duvačke instrumente

   Napomena

   Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

 

 • image_not_found
  Rang lista

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna oćena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

 

02.

Master studiji

Nakon Osnovnog studija, odnosno II ciklusa, stiču se zvanja

master flaute  – 300 ECTS
Nastavni plan je dostupan na linku.

master oboe  – 300 ECTS
Nastavni plan je dostupan na linku.

master klarineta – 300 ECTS
Nastavni plan je dostupan na linku.

master saksofona – 300 ECTS
Nastavni plan je dostupan na u pripremi.

master trube – 300 ECTS
Nastavni plan je dostupan na linku.

 

 

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj Ploči

  Uslovi upisa

  Uslovi za upis na drugi ciklus studija je završen prvi ciklus studija sa stečenih 240 ECTS bodova i položen prijemni ispit.

 

 • image_not_found
   
  Prijemni ispit - Flauta
  • Koncert. Barem jedan stav se izvodi napamet.

  Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesora:

  Mr Sonja Čule, van.prof.

  Katedra za duvačke instrumente

   
  Prijemni ispit - Oboa
  • Koncert. Barem jedan stav se izvodi napamet.

  Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesora:

  Ma Jasna Grahovac, doc.

  Katedra za duvačke instrumente

   
  Prijemni ispit - Klarinet
  • Koncert. Barem jedan stav se izvodi napamet.

  Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesora:

  Mr Dejan Trkulja, vanr.prof.

  Katedra za duvačke instrumente

   
  Prijemni ispit - Saksofon
  • Koncert. Barem jedan stav se izvodi napamet.

  Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesora:

  Mr Dejan Trkulja, vanr.prof.

  Katedra za duvačke instrumente

   
  Prijemni ispit - Truba
  • Koncert. Barem jedan stav se izvodi napamet.

  Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesora:

  Mr Nenad Marković, van.prof.

  Katedra za duvačke instrumente

 

 • image_not_found
  Rang lista i upis

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine drugog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u toku prvog ciklusa studija (prosječna oćena u toku studiranja)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu uspjeha na prvom ciklusu studija dobija se tako da se prosječna oćena množi sa brojem 5 (pet).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

Upoznaj profesore

Pogledaj njihove biografije i profesionalna postignuća