Skip to content
image_not_found

Smjer Solo pjevanje

 • Ko upisuje ovaj smjer

  Smjer za solo pjevanje je namijenjen budućim studentima koji žele da obikuju i usavrše svoje vokalne sposobnosti formirajući muzičku ličnost – solo pjevača, visokog profesionalnog nivoa, koji stiče kompetencije za pedagoški rad u osnovnim i srednjim muzičkim školama, za rad u profesionalnim horskim, operskim i pozorišnim ansamblima, kao i u institucijama kulture.

  Studiranje

  U toku četvorogodišnjih osnovnih i jednogodišnjih master studija studenti slušaju predmeta koji planom i programom predviđaju sticanje znanja koja omogućavaju samostalnu umjetničku aktivnost i učešće u radu horskih, operskih i pozorišnih ansambala (predmeti solo pjevanje, kamerna muzika, hor, gluma). Pored navedenog značajna pažnja posvećuje se  osvajanju drugih znanja iz oblasti teorije, metodike solo pjevanja, humanističkih disciplina i stranih jezika.

  Ko upisuje ovaj smjer

  Po završenom studiju solo pjevanja student stiče zvanje koje nudi širok spektar mogućih radnih pozicija, od kojih se posebno izdvajaju one koje su u neposrednoj vezi sa samostalnim umjetničkim i pedagoškim radom. Studenti stiču sposobnost za samostalnu umjetničku aktivnost, kao i kompetencije za pedagoški i kreativni rad na svim nivoima muzičkog obrazovanja, te institucijama kulture poput pozorišta, opere i koncertnih dvorana.

 

01.

Osnovne studije

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklus, stiče se zvanje diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS, solo pjevač.

Nastavni plan 2013-2020 je dostupan na linku.

Nastavni plan 2021 je dostupan na linku

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Uslovi za upis na prvi ciklus studija su završena srednja četverogodišnja škola i prijemni ispit pred komisijom. 

  Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj Ploči

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Kompozicija „starog majstora“
  oratorijumska arija, 
  solo pjesma XIX vijeka,
   solo pjesma XX vijeka,
  kompozicija „domaćeg autora“,
  operska arija)  - kompletan program napamet

  Solfeđo (Zahtjevi za prijemni ispit iz solfeđa za sve odsjeke):

  1.    Jednoglasni modulativni diktat (do 16 taktova)
  2.    Primjer za pjevanje „a prima vista“ (alteracije i modulacije)
  3.    Primjer za ritmičko čitanje (parlato) „a prima vista“
  4.    Etida sa instrumentalnom pratnjom po sopstvenom izboru (navježbana)


  Klavir (Etida; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija po slobodnom izboru. Program se izvodi iz nota.)

  Napomena

  Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite, organozuju se konsultacije sa profesorima.

  Mr Dunja Simić, red. prof.

  Katedra za solo pjevanje

 

 • image_not_found
  Rang lista

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

   

  Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna oćena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

 

02.

Master studijе

Nakon uspješno završenog Master studija i odbrane završnog rada, stiče se zvanje master solo pjevanja – 300 ECTS.

Nastavni plan je dostupan na linku.

 

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj Ploči

  Uslovi upisa

  Na II ciklus akademskih studija (master) mogu se upisati kandidati koji su:

  • završili osnovne akademske studije - I ciklus studija u četvorogodišnjem trajanju, odnosno stekli 240 bodova sa prosečnom ocenom najmanje 8 i najmanjom ocenom 9 iz diplomskog/ završnog ispita  
  • položili prijemni ispit za II ciklus studija

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Zahtjevi na prijemnom ispitu:

  • Solo pjesma starog majstora ili oratorijumska arija
  • Solo pjesma 19.vijeka
  • Solo pjesma 20.vijeka
  • Solo pjesma domaćeg autora
  • Operska arija

   

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite, organozuju se konsultacije sa profesorima.

  Mr Dunja Simić, red. prof.

  Katedra za solo pjevanje

 

 • image_not_found
  Rang lista i upis

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 

  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine drugog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u toku prvog ciklusa studija (prosječna ocjena u toku studiranja)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu uspjeha na prvom ciklusu studija dobija se tako da se prosječna ocjena množi sa brojem 5 (pet).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

Upoznaj profesore

Pogledaj njihove biografije i profesionalna postignuća