Skip to content
Dekan Akademije umjetnosti

 

O manifestaciji

„Dani Vlade S. Miloševića“ su tradicionalna manifestacija koja se održava u kontinuitetu u Banjaluci od 1999. godine. Ustanovljena je povodom obilježavanja godišnjice rođenja akademika Vlade S. Miloševića, etnomuzikologa, kompozitora i muzičkog pedagoga, jednog od najvećih imena umjetničke muzike Republike Srpske i BiH. Organizatori ove manifestacije su Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske. Ovo je jedinstvena manifestacija ovakvog karaktera u Republici Srpskoj, a svrha manifestacije je promocija i razvoj umjetničkog i naučnog stvaralaštva prvenstveno u oblasti muzike, ali i drugih vidova umjetnosti. Cilj ove manifestacije je podizanje nivoa opšte kulturne i umjetničke svijesti cjelokupnog društva na našim prostorima. S radošću i uzbuđenjem objavljujemo program manifestacije  „Dani Vlade S. Miloševića 2024“ koja ove godine traje od 10. do 19. aprila i kojim proslavljamo jubilej - 25 godina manifestacije! 

PROGRAM: Dani „Vlade S. Miloševića 2024"

Arhiva ranijih programa:

PROGRAM: Dani „Vlade S. Miloševića 2023"

PROGRAM: Dani „Vlade S. Miloševića 2022"

PROGRAM: Dani „Vlade S. Miloševića 2021"

 

01.

Istorijat

Prvi naučni skup je održan 20. aprila 2001. godine povodom stogodišnjice od rođenja Vlade Miloševića i okupio je značajne stručnjake regiona, prvenstveno iz oblasti Etnomuzikologije i Muzikologije. Naučni skup je primarno obrađivao teme vezane da djelovanje akademika Vlade Miloševića kao etnomuzikologa, kompozitora i pedagoga. 

02.

Prijava radova

Od 2010. godine naučni skup je definisan sa šire postavljenom temom koja pruža mogućnost prijave radova veoma širokog spektra Vlado S. Milošević- etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija. Od tada naučni skup okuplja značajne učesnike iz četiri muzičke oblasti: Muzikologija, Etnomuzikologija, Muzička teorija i Muzička pedagogija. Svi naučni skupovi su propraćeni štampanjem Zbornika radova, koji izlazi nakon održanog naučnog skupa.

Кnjige sažetaka sa naučnih skupova održanih od 2013. do 2023. godine

Impresumi zbornika radova sa naučnog skupa ,,Tradicija kao inspiracija" 2002-2021

Dani Vlade S. Miloševića

Promo video 2022.

Galerija

Pogledajte dostupne fotografije