Skip to content
image_not_found

Smjer Animirani film

 • Ko upisuje ovaj smjer

  Smjer animirani film je relativno nov na Akademijama širom svijeta. Posebno je interesantan kreativcima koji znaju da ih interesuje umjetnost ali ne mogu da se odluče između crtanja i filma, vizuelnog izražavanja i pokreta, glume i istorije umjetnosti, tradicionalnog i digitalnog. Animacija levitira negdje između, snažno vezana sa klasičnim smjerovima, ali dovoljno slobodna da kreira nešto jedinstveno. Naš smjer upisuju i oni kojima je interesantan svijet video igara i tzv „kreativne industrije“, ali i strip, virtuelna stvarnost ili jedrenje. 

  Studiranje

  U toku četvorogodišnjih osnovnih studija na Smjeru Animirani film, student stiče kompetencije za samostalnu umjetničku aktivnost, kao i za stvaranje u kreativnim timovima i produkcijama. Studenti smjera Animirani film u ruke dobijaju konopce velikog jedrenjaka Animacije i izučavaju ih pažljivo, kako bi upoznali klasičnu i kompjutersku animaciju, crtanje, slikanje, vajanje, kompjutersko modelovanje, dizajn karaktera, glumu za animatore, vizuelne efekte, fotografiju, kameru, montažu, režiju, osnove softvera za animiranje i mnogo druge vještine. U toku studija, izučava se i istorija umjetnosti i filma, ali se studenti upoznaju i sa savremenim tendencijama u animaciji, kao i sa modernim tehnologijama. Svoj rad praktikuju kroz samostalne radove, ali i kroz multimedijalne projekte poput Animacikla. 

  Šta poslije

  Diplomirani audio-vizuelni umjetnik – animator, je kompetentan za samostalni umjetnički rad, ali i za rad u filmskim studijima, kao i u bilo kojem kreativnom timu koji se bavi novim tehnologijama i video igrama širom svijeta. Iako su kroz studije bili izloženi raznim zanimanjima koja su usko vezana za animaciju, većina animatora pronađe svoj fokus i dalje se usavršava kroz rad. Ne samo da može upravljati jedrenjakom Animacije, nego je ustanju napraviti svoja mora, okeane, vjetrove, ostrva i luke. 

   

 

01.

Osnovne studije

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklus, stiče se zvanje diplomirani dramski i audiovizuelni umjetnik – animator – 240 ECTS.

Nastavni plan je za Smjer FTV dostupan na linku.

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Uslovi za upis na prvi ciklus studija su završena srednja četverogodišnja škola i prijemni ispit pred komisijom. Smjer se upisuje svake godine.

  Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj Ploči

  Dokazi sklonosti

  Da bi pristupili polaganju prijemnog ispita na grupi za montažu, zainteresovani kandidati moraju  prije polaganja predati sljedeće radove:

  Mapa / radovi - mapa obvezno sadrži aktove, portrete i slobodne radove. Uz crteže kandidati prilažu u svoje mape i medijske radove (to može biti animacija, video radovi, zvučni radovi, fotografije, kolaži, tekstovi i sl.). Svrha mape je što bolje pokazati vještine, interese, ideje i ambicije kandidata.
  Motivaciono pismo - kandidat obrazlaže svoju želju za upisom na Akademiju umjetnosti, svoja očekivanja od studija i zašto misli da smjer za Animirani film odgovara njegovim umjetničkim potrebama. Kandidati navode s čim su upoznati iz područja animiranog filma, novih medija i savremene umjetnosti, šta ih je i zašto inspirisalo i tome slično.
  Kratka pisana biografija

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Prijemni ispit sadrži tri dijela:

  Prvi dio - provjera opšte kulture
  pismeni test - test ima trideset pitanja iz opšte i filmske kulture.
  kandidati imaju 60 minuta da odgovore na pitanja.
  pismeni rad - esej na jednu od zadatih tema - iz oblasti savremene umjetnosti, medija, performansa, instalacije, filma ili animiranog filma. 
  Kandidati pišu esej 120 minuta. Ocjenjuje se: način obrade teme, pismenost, stil, stepen korišćenja literature, lični stav kandidata.
  Drugi dio - praktična provjera kreativnih sposobnosti
  crtanje - glave, akta, prostora i kompozicije
  crtanje/interpretacija - npr. nacrtati/izraziti javni, odnosno intimni prostor po sjećanju ili nacrtati imaginarni prostor po zadanoj temi.
  strip - Kandidat će u pismenom obliku dobiti kratku priču. Na osnovu te priče crta se strip bez teksta.
  Treći dio - intervju - razgovor s Komisijom
  Tokom razgovora (intervjua) sa kandidatima, ispituju se sklonosti, kreativne sposobnosti i osobine ličnosti kandidata, njegova opšta interesovanja i podobnost za studije.
  Kandidati prezentuju radove iz svoje mape, obrazlažu svoje postupke, procese, motivacije i inspiracije.
  Komisija također analizira šta su kandidati radili prethodna dva dana.
  Pored stručne komisije, tokom intervjua je prisutan i psiholog.
  Za upis na smjer za Animirani film poželjno je osnovno poznavanje rada na računaru, kao i poznavanje engleskog jezika.

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesor

  Mladen Đukić ma, redovni profesor

  Katedre za: Film, televiziju i animirani film

 

 • image_not_found
  Rang lista

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna oćena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

Upoznaj profesore

Pogledaj njihove biografije i profesionalna postignuća