Skip to content
image_not_found

Gudački instrumenti

 • Ko upisuje ovaj smjer

  Katedra za gudačke instrumente jedna je od najbrojnijih na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. U okviru smjera za Gudačke instrumente, nastava  se odvija na prvom i drugom ciklusu studija i to na grupama za

  • violinu
  • violu
  • violončelo
  • kontrabas

  Predavači na Katedri za gudačke instrumente su renomirani umjetnici koji baštine aktivne domaće i međunarodne solističke karijere. Na smjeru za violinu, u okviru koje postoje dvije klase koju vode profesori, u nastavi učestvuju dva asistenta.

  Smjerove violine, viole, violončela i kontrabasa upisuju đaci srednjih muzičkih škola koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje.

  Studiranje

  U toku studija studenti ove Katedre pohađaju nastavu koja obuhvata širok spektar predmeta, neophodnih da mladi umjetnici steknu obrazovanje za dalje uspješno bavljenje umjetničkim pozivom. Osim teorijske nastave koju studenti slušaju sa studentima ostalih smjerova, nastava se odvija i na predmetima koji su usko vezani za njihov izabrani instrument. Nastava glavnog predmeta/instrumenta je individualna.

  Šta poslije

  Studenti Katedre za gudačke instrumente su izuzetno vezani za nastavu Katedre za kamernu muziku i Katedre za dirigovanje, budući da grupno muziciraju u okviru manjih, kamernih sastava, te nastupaju u orkestrima Akademije umjetnosti, predstavljajući je tako na najbolji mogući način.

   

   

Smjer Gudački instrumenti

Riječ mr Ivan Otašević, van. prof. budućim kolegama

 

01.

Osnovne studije

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklus, stiču se zvanja 

 • diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS, violinista.

Nastavni plan 2013-2020 je dostupan na linku.

Nastavni plan 2021 je dostupan na linku

 • diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS, violista.

Nastavni plan 2013-2020 je dostupan na linku.

Nastavni plan 2021 je dostupan na  linku

 • diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS, violončelista.

Nastavni plan 2013-2020 je dostupan na linku.

Nastavni plan 2021 je dostupan na  linku. 

 • diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS, kontrabasista.

Nastavni plan 2013-2020 je dostupan na linku.

Nastavni plan 2021 je dostupan na linku

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Uslovi za upis na prvi ciklus studija su završena srednja četverogodišnja škola i prijemni ispit pred komisijom. 

  Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj ploči

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit - Violina
  • prvi stav koncerta ili drugi i treći zajedno; J. S. Bah: solo partita (sonata) dva stava; koncertna etida ili kapris; solfeđo* (program se izvodi napamet)

  *Solfeđo (Zahtjevi za prijemni ispit iz solfeđa za sve odsjeke):

  1.    Jednoglasni modulativni diktat (do 16 taktova)
  2.    Primjer za pjevanje „a prima vista“ (alteracije i modulacije)
  3.    Primjer za ritmičko čitanje (parlato) „a prima vista“
  4.    Etida sa instrumentalnom pratnjom po sopstvenom izboru (navježbana)

   

  Prijemni ispit - Viola
  • prvi stav koncerta ili drugi i treći zajedno; J.S. Bah: svite za čelo ili sonate i partite za solo violinu (dva stava); koncertna etida ili kapris; solfeđo* (program se izvodi napamet)

  *Solfeđo (Zahtjevi za prijemni ispit iz solfeđa za sve odsjeke):

  1.    Jednoglasni modulativni diktat (do 16 taktova)
  2.    Primjer za pjevanje „a prima vista“ (alteracije i modulacije)
  3.    Primjer za ritmičko čitanje (parlato) „a prima vista“
  4.    Etida sa instrumentalnom pratnjom po sopstvenom izboru (navježbana)

  Prijemni ispit - Violončelo
  • jedan stav barokne svite; jedan stav koncerta, etida ili kapris; solfeđo* (program se izvodi napamet)

  *Solfeđo (Zahtjevi za prijemni ispit iz solfeđa za sve odsjeke):

  1.    Jednoglasni modulativni diktat (do 16 taktova)
  2.    Primjer za pjevanje „a prima vista“ (alteracije i modulacije)
  3.    Primjer za ritmičko čitanje (parlato) „a prima vista“
  4.    Etida sa instrumentalnom pratnjom po sopstvenom izboru (navježbana)

  Prijemni ispit - Kontrabas
  • jedna skala sa načinima
  • etida po slobodnom izboru
  • prvi stav klasičnog koncerta (program se izvodi napamet)

  Solfeđo (Zahtjevi za prijemni ispit iz solfeđa za sve odsjeke):

  1.    Jednoglasni modulativni diktat (do 16 taktova)
  2.    Primjer za pjevanje „a prima vista“ (alteracije i modulacije)
  3.    Primjer za ritmičko čitanje (parlato) „a prima vista“
  4.    Etida sa instrumentalnom pratnjom po sopstvenom izboru (navježbana)

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesora:

  Mr Ivan Otašević, van. prof.

  Katedra za gudačke instrumente

  Napomena

  Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

 

 • image_not_found
  Rang lista

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 

  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

 

02.

Master studiji

Nakon Master studija, odnosno II ciklusa, stiču se zvanja

 • master violine  – 300 ECTS

Nastavni plan je dostupan na linku.

 • master viole  – 300 ECTS

Nastavni plan je dostupan na linku.

 • master violončela – 300 ECTS

Nastavni plan je dostupan na linku.

 • master kontrabasa – 300 ECTS

Nastavni plan je dostupan na u pripremi.

 

 

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj ploči

  Uslovi upisa

  Uslovi za upis na drugi ciklus studija je završen prvi ciklus studija sa stečenih 240 ECTS bodova i položen prijemni ispit.

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit - Violina
  • Prvi, odnosno drugi i treći stav velikog koncerta (L.V. Betoven, te kompozitori 19. i 20. vijeka)
  • Prvi stav koncerta V. A. Mocarta sa kadencom
  • Dva stava iz partita i sonata za violinu J: S Baha BWV 1001-1006#
  • Virtuozna etida/kapris

   

  Prijemni ispit - Viola
  • Veliki koncert kompozitora 19. ili 20. vijeka
  • Prvi stav koncerta sa kadencom iz epohe klasicizma
  • Virtuozna etida/kapris

   

  Prijemni ispit - Violončelo
  • Prvi, odnosno drugi i treći stav velikog koncerta
  • Dva stava iz šest svita za violončelo J.S. Baha BWV 1007-1012
  • Virtuozna etida/kapris

   

  Prijemni ispit - Kontrabas
  • U pripremi

   

  Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesora:

  Mr Ivan Otašević, van. prof.

  Katedra za gudačke instrumente

 

 • image_not_found
  Rang lista i upis

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine drugog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u toku prvog ciklusa studija (prosječna ocjena u toku studiranja)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu uspjeha na prvom ciklusu studija dobija se tako da se prosječna ocjena množi sa brojem 5 (pet).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

Upoznaj profesore

Pogledaj njihove biografije i profesionalna postignuća