Skip to content

Кonačne rang liste prijemnih ispita u drugom upisnom roku

Кonačne rang liste prijemnih ispita u drugom upisnom roku

Кonačne rang liste nalaze se u nastavku:

Studijski program muzičke umjetnosti

Gitara

Harmonika

Saksofon

Truba

Solo pjevanje

Violina

Muzička teorija i pedagogija

Studijski program dramskih umjetnosti 

Produkcija

Gluma

Gluma - Strani državljani

Studijski program likovnih umjetnosti

Grafika

Grafika - Strani državljani