Skip to content
image_not_found

Смјер Анимирани филм

 • Ко уписује овај смјер

  Смјер анимирани филм је релативно нов на Академијама широм свијета. Посебно је интересантан креативцима који знају да их интересује умјетност али не могу да се одлуче између цртања и филма, визуелног изражавања и покрета, глуме и историје умјетности, традиционалног и дигиталног. Анимација левитира негдје између, снажно везана са класичним смјеровима, али довољно слободна да креира нешто јединствено. Наш смјер уписују и они којима је интересантан свијет видео игара и тзв „креативне индустрије“, али и стрип, виртуелна стварност или једрење. 

  Студирање

  У току четворогодишњих основних студија на Смјеру Анимирани филм, студент стиче компетенције за самосталну умјетничку активност, као и за стварање у креативним тимовима и продукцијама. Студенти смјера Анимирани филм у руке добијају конопце великог једрењака Анимације и изучавају их пажљиво, како би упознали класичну и компјутерску анимацију, цртање, сликање, вајање, компјутерско моделовање, дизајн карактера, глуму за аниматоре, визуелне ефекте, фотографију, камеру, монтажу, режију, основе софтвера за анимирање и много друге вјештине. У току студија, изучава се и историја умјетности и филма, али се студенти упознају и са савременим тенденцијама у анимацији, као и са модерним технологијама. Свој рад практикују кроз самосталне радове, али и кроз мултимедијалне пројекте попут Анимацикла. 

  Шта послије

  Дипломирани аудио-визуелни умјетник – аниматор, је компетентан за самостални умјетнички рад, али и за рад у филмским студијима, као и у било којем креативном тиму који се бави новим технологијама и видео играма широм свијета. Иако су кроз студије били изложени разним занимањима која су уско везана за анимацију, већина аниматора пронађе свој фокус и даље се усавршава кроз рад. Не само да може управљати једрењаком Анимације, него је устању направити своја мора, океане, вјетрове, острва и луке. 

   

 

01.

Основне студије

Након Основног студија, односно И циклус, стиче се звање дипломирани драмски и аудиовизуелни умјетник – аниматор – 240 ECTS.

Наставни план је за Смјер ФТВ доступан на линку.

 

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Услови за упис на први циклус студија су завршена средња четверогодишња школа и пријемни испит пред комисијом. Смјер се уписује сваке  године.

  Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

  Докази склоности

  Да би приступили полагању пријемног испита на групи за монтажу, заинтересовани кандидати морају  прије полагања предати сљедеће радове:

  Мапа / радови - мапа обвезно садржи актове, портрете и слободне радове. Уз цртеже кандидати прилажу у своје мапе и медијске радове (то може бити анимација, видео радови, звучни радови, фотографије, колажи, текстови и сл.). Сврха мапе је што боље показати вјештине, интересе, идеје и амбиције кандидата.
  Мотивационо писмо - кандидат образлаже своју жељу за уписом на Академију умјетности, своја очекивања од студија и зашто мисли да смјер за Анимирани филм одговара његовим умјетничким потребама. Кандидати наводе с чим су упознати из подручја анимираног филма, нових медија и савремене умјетности, шта их је и зашто инспирисало и томе слично.
  Кратка писана биографија
   

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Пријемни испит садржи три дијела:

  Први дио - провјера опште културе
  писмени тест - тест има тридесет питања из опште и филмске културе.
  кандидати имају 60 минута да одговоре на питања.
  писмени рад - есеј на једну од задатих тема - из области савремене умјетности, медија, перформанса, инсталације, филма или анимираног филма. 
  Кандидати пишу есеј 120 минута. Оцјењује се: начин обраде теме, писменост, стил, степен коришћења литературе, лични став кандидата.
  Други дио - практична провјера креативних способности
  цртање - главе, акта, простора и композиције
  цртање/интерпретација - нпр. нацртати/изразити јавни, односно интимни простор по сјећању или нацртати имагинарни простор по заданој теми.
  стрип - Кандидат ће у писменом облику добити кратку причу. На основу те приче црта се стрип без текста.
  Трећи дио - интервју - разговор с Комисијом
  Током разговора (интервјуа) са кандидатима, испитују се склоности, креативне способности и особине личности кандидата, његова општа интересовања и подобност за студије.
  Кандидати презентују радове из своје мапе, образлажу своје поступке, процесе, мотивације и инспирације.
  Комисија такођер анализира шта су кандидати радили претходна два дана.
  Поред стручне комисије, током интервјуа је присутан и психолог.
  За упис на смјер за Анимирани филм пожељно је основно познавање рада на рачунару, као и познавање енглеског језика.
   

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професор

  Младен Ђукић ма, редовни професор

  Катедре за: Филм, телевизију и анимирани филм

 

 • image_not_found
  Ранг листа

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 
  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оћена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа