Skip to content
image_not_found

Група Камера

 • Ко уписује овај смјер

  Усмјерење КАМЕРА на катедри за Филм и ТВ је студиј намијењен будућим студентима који су склони  визуелнoм облику изражавања, имају таленат за покретне слике ( видео ) и статичне слике ( фотографије ). При томе такође прате и интересује их техничко-технолошки развој који прати ову врсту умјетничког изражавања. Да имају визију и жељу да се у будућности баве креирањем од најједноставнијих видео и фото садржаја за веб, радом на Тв или до оних најсложенијих форми гдје као директори фотографије ауторски креирају визуелни изглед у Тв серијама и  играним филмовима.

  Студирање

  Студиј Камере је комплексан студиј гдје је већи дио наставног процеса посвећен практичном раду. Мале групе (до 8 студената) омогућују индивидуалан рад наставника са студентима. Али у току студирања већину испитних обавеза студенти камере раде заједно са осталим студентима Студијског програма драмских умјетности ( ФТВ режија, монтажа, анимирани филм, драматургија, глума) те је неопходна склоност ка тимском раду и сарадњи. Током процеса студирања студенти стичу компетениције за примјену професионалних и естетских метода креирања слике. На првом циклусу студија стичу се знања и вјештине за снимање покретне слике (кинематографске и  телевизијске), статичне слике (фотографске), у било којем аудио-визуелном медију, као и дизајнирање  умјетничког освјетљавања најразличитије примјене. По завршетку другог циклуса студија студент је оспособљен за бављење теоријом, критиком, естетиком филмске и ТВ слике  и бављење педагошком праксом у оквиру поменутих области.

 • Шта послије

  Завршен студиј Камере нуди широк спектар рада и запошљавања. Рад у Тв станицима, рад у маркетиншким агенцијама и продукцијским кућама. На тржиште рада могу изаћи као самостални умјетници (фриланцер). Посљедње три деценије, како у свијету, тако и на нашим просторима долази до експанзије пословних субјеката који се баве производњом и продукцијом различитих видео садржаја и форми, те континуирано и данас постоји потреба за овим компетентним и вискоко образованим кадром на тржишту рада. Нема незапослених свршених студената камере.

 

01.

Основне студије

Након Основног студија, односно I циклус, стиче се звање дипломирани драмски и аудиовизуелни умјетник – сниматељ филмске и телевизијске слике - 240 ЕCTS.

Наставни план је за Смјер ФТВ - камера доступан на линку.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Услови за упис на први циклус студија су завршена средња четверогодишња школа и пријемни испит пред комисијом. Комисија за пријемни испит на смјеру ФТВ је састављена од наставника из уже области.

  Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

  Припремна настава

  Информације о припремној настави можете погледати ОВДЈЕ.

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Пријемни испит се састоји од четири дијела:
  Анализа филма који ће кандидати погледати у првом дијелу испита и рјешавање теста који се састоји од визуелних елемената.
  Снимање фотографија на задану тему. Снимање ће се обавити дигиталним фото апаратом који кандидати сами обезбјеђују. Разговор с комисијом.
  Снимање видео камером на задату тему. Кандидати сами обезбјеђују опрему за снимање.
  Разговор с комисијом

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите, организују се консултације са професорима.

  Драшко Гајић мa ванр. проф.

  Катедра за филм и ТВ

  Драго Вејновић ма ванр. проф.

  Катедра за филм и ТВ

  Јања Бијелић, асистент

  Катедра за филм и ТВ

 

 • image_not_found
  Ранг листа

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 
  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

 

02.

Master студије

Након Основног студија, односно I циклуса, стиче се услов за упис на Мастер студије (II циклус). Након успјешно завршеног Мастер студија и одбране завршног рада, стиче се звање мастер телевизијске и филмске слике – 300 ECTS.

Наставни план је доступан на линку.

 

Које послове обавља мастер телевизијске и филмске слике

По завршеном другом циклусу студија студент је оспособљен за самостално доношење компетентних естетских и технолошких одлука у свим фазама креирања покретне слике  (кинематографске и  телевизијске ) и статичне слике (фотографске).  Tо подразумијева ауторски приступ у избору одговарајуће креативне методе за снимање и генерисање филмске, телевизијске и дигиталне покретне и статичне слике, анимацију, обраду слике у постпродукционим поступцима и креирање специјалних визуелних ефеката у постпродукционом процесу у било којем аудиовизуелном медију, као и дизајнирање освјетљења за најразличитије намјене.   
Студент који је завршио други циклус студија посједује компетенције такође и у области бављења теоријом, критиком, естетиком слике, као и педагошком праксом у оквиру поменутих области. По завршеном другом циклусу студија могуће је наставити процес школовања кроз докторске студије у пољу умјетности или кроз специјалистичке студије.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Пријемни испит заснива се, у зависности од групе на коју се кандидат пријављује, на специфичним и конкурсом прописаним садржајима пријемног испита, те  на појединачном усменом разговору током којег ће Комисија провјеравати знања кандидата из области филма и телевизије, те процјењивати способности кандидата у области визуелног предочавања, аналитичког размишљања и системског сагледавања филмског или позоришног дјела, а на основу разговора, приступних радова и прилога, те осталих услова пријаве.

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите, организују се консултације са професорима.

  Драшко Гајић мa ванр. проф.

  Катедра за филм и ТВ

  Драго Вејновић ма ванр. проф.

  Катедра за филм и ТВ

  Јања Бијелић, асистент

  Катедра за филм и ТВ

 

 • image_not_found
  Ранг листа и упис

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 
  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године другог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у току првог циклуса студија (просјечна оцјена у току студирања)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу успјеха на првом циклусу студија добија се тако да се просјечна оцјена множи са бројем 5 (пет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа