Skip to content
image_not_found

Група Режија

 • Ко уписује овај смјер

  Филмски и телевизијски редитељ има кључну улогу у продукцији сваког аудиовизуелног дјела, било да се ради о играном или документарном филму, драмској серији, музичком видеу или рекламном споту. Уз сарадњу са комплетном екипом филма, користећи филмски језик   и слиједећи свој лични  сензибилитет, филмски редитељ управља свим процесима  и драматуршки, умјетнички и стилски обликује  финални изглед филма.
  Филмска и ТВ режија намијењена је будућим студентима који желе да стекну теоријска и практична знања  из области визуелног приповиједања и на тај начин остваре свој умјетнички и креативни потенцијал

  Студирање

  Први циклус студирања на студијској групи Филмска и ТВ режија траје 4 године, односно 8 семестара. Настава се одвија кроз обавезне и изборне предмете, а на крају студија остварује се укупно 240 ECTS бодова и стиче се звање: Дипломирани драмски и аудиовизуелни умјетник- Филмски и телевизијски режисер. Током студија се стичу знања из историје и теорије филма и драмских умјетности у цјелини, али је акценат превасходно на практичном аспекту наставе. У зависности од наставног плана и програма и тематске јединице, студенти у сваком семестру имају и неколико практичнох задатака у виду вјежби, или кратких филмова  које раде заједно са колегама и сарадницима са других смјерова. На тај начин имају прилику да своја теоријска знања покажу кроз конкретно аудиовизуелно дјело и искажу своју креативност, у исто вријеме развијајући свој лични  стил и естетику.

 • Шта послије

  По завршетку студија, филмски и телевизијски редитељ има опсежно практично знање из свих сегмената продукције једног аудиовизуелног дјела, али и знање из теорије и историје филма и драмских умјетности у цјелини. Такође, филмски и телевизијски редитељ након завршених студија има довољно знања, искуства и компетенција да изведе један филмски пројекат од почетка до краја, односно од самог писања сценарија до постпродукције и дистрибуције. Комбинација теоријских и практичних знања будућим филмским и телевизијским режисерима пружа одличне могућности за даљи рад и усавршавање, било да се ради о академској каријери и научно-истраживачком раду, или креативној индустрији и савременим медијима.

 

01.

Основне студије

Након Основног студија, односно И циклус, стиче се звање дипломирани драмски и аудиовизуелни умјетник – филмски и телевизијски редитељ - 240 ЕCTS.

Наставни план је за Смјер ФТВ - ФТВ режија доступан на линку.

 

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Услови за упис на први циклус студија су завршена средња четверогодишња школа и пријемни испит пред комисијом.

  Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

  Припремна настава

  Информације о припремној настави можете погледати ОВДЈЕ.

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Пријемни испит се састоји од провјере склоности и способности, знања и образовања, као и талента за бављење редитељским послом у медијима филма и телевизије, послом визуелног приповједања и састоји се из три дијела, који могу да буду и елиминациони:

  Први дио - Пројекција: гледање филма; писмена анализа филма; рјешавање теста опште културе; писмено рјешавање редитељских задатака, једног или два (у десет кадрова завршавање драматуршки започете ситуације; у пет кадрова осмишљавање рекламе).
  Други дио - Разговор с комисијом, усмена одбрана редитељских задатака.
  Трећи дио - Практични задаци - снимање драматуршки започете ситуације у ТВ студију Академије, уз учешће студената камере и глуме, и „монтажно“ снимање кратког документарног филма на терену. Разговор с комисијом и одбрана радова и доношење коначне одлуке. 

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите, органозују се консултације са професорима.

 

 • image_not_found
  Ранг листа

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 
  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оћена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

 

02.

Master студије

Након Основног студија, односно I циклуса, стиче се услов за упис на Мастер студије (II циклус). Након успјешно завршеног Мастер студија и одбране завршног рада, стиче се звање мастер телевизијске и филмске  режије– 300 ECTS.

Наставни план је доступан на линку.

 

Које послове обавља мастер телевизијске и филмске  режије

По завршеном другом циклусу студија, студент је стекао технолошка, продукциона, практична знања; развио индивидуалне, креативне способности и склоности за лични допринос,  сопствени траг, ауторски рукопис у области режије дугог играног филма; или режије културно-умјетничког и драмског, играног телевизијског програма; или режије цјеловечерњег документарног филма и других аудиовизуелних форми.
Способан је да учествује у тиму или као самосталан креатор идеја и предложака за било који облик аудиовизуелног изражавања.
По завршеном другом циклусу студија могуће је наставити процес школовања кроз докторске студије у пољу умјетности или кроз специјалистичке студије.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Пријемни испит заснива се, у зависности од групе на који се кандидат пријављује, на специфичним и конкурсом прописаним садржајем пријемног испита, те  на појединачном усменом разговору током којег ће Комисија провјеравати знања кандидата из области филма и телевизије, те процјењивати способности кандидата у области визуелног предочавања, аналитичког размишљања и системског сагледавања филмског или позоришног дјела, а на основу разговора, приступних радова и прилога, те осталих услова пријаве.

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите, органозују се консултације са професорима.

 

 • image_not_found
  Ранг листа и упис

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 
  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године другог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у току првог циклуса студија (просјечна оћена у току студирања)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу успјеха на првом циклусу студија добија се тако да се просјечна оћена множи са бројем 5 (пет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа