Skip to content
image_not_found

Дувачки инструменти

 • Ко уписује овај смјер

  На Катедри за дувачке инструменте студенти имају прилике да изучавају:

  • Флауту
  • Обоу
  • Кларинет
  • Саксофон
  • Трубу

  Смјер за дувачке инструменте намијењен је кандидатима који имају амбицију да своје знање и вјештину владања инструментом доведу до професионалног нивоа. Најчешће су то кандидати са завршеним инструменталним смјером средње музичке школе, који као логичан наставак школовања и усавршавања извођачких способности на инструменту бирају Академију умјетности, али прилику да се окушају на студијама дувачких инструмената имају и кандидати који немају завршену средњу музичку школу, који покажу изузетну спретност и владање инструментом, као и жељу за напредовањем и радом.
  Студенти Катедре за дувачке инструменте имају прилику да раде на усавршавању техничких и тонских елемената свог инструмента, као и развоју умјетничких и креативних способности, те да, са аспекта професионалног музичког извођача, шире видике у разумијевању специфичности како композиција написаних за њихов инструмент, тако и литературе умјетничке музике уопште.
  Поред студиозног бављења својим инструментом на високом професионалном нивоу, студенти имају прилику да се едукују и из области методике наставе инструмента пратећи групу предмета из области методике главног предмета, психологије и педагогије, те се тиме оспособљавају за квалитетан и професионалан приступ наставном процесу.
  Студенти активно учествују и на предметима групног музицирања - камерна музика, као и едукацији из области свирања у оркестру на предметима – оркестар, оркестарске дионице.

   

   

Студирање

У току четворогодишњих основних (и једногодишњих мастер) студија на Катедри за дувачке инструменте студент развија компетенције за самосталну умјетничку активност, те педагошки и креативни рад у музичким школама. Студирање дувачког инструмента подразумијева темељан и континуиран рад на усавршавању тона као и техничке вјештине свирања, чиме студент открива нове и зрелије начине индивидуалног музичког изражавања, као даљи развој креативности у свирању. 
Студент Катедре за дувачке инструменте је у прилици да учествује на разним манифестацијама и културним догађајима у организацији Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци од којих неке носе тежину међународног значаја као што су  Дани Владе С. Милошевића. У зависности од својих амбиција и посвећености инструменту, студент је у прилици да узме учешће као солиста или камерни извођач у склопу концерата студената Академије умјетности, као члан оркестра Академије умјетности који наступа и по неколико пута током школске године, а изузетно и као солиста уз пратњу оркестра Академије умјетности.

Шта послије

Дипломирани музички извођач - флаутиста, кларинетиста, обоиста... постаје академски члан друштва који је, као такав, озбиљно схваћен у музичком свијету, и самим тим има више прилика за представљање наученог, као и свог талента публици, у виду самосталне музичке активности, концертирања, учествовања на музичким радионицама, или одржавању истих, ширећи знање из области свог инструмента. Завршене студије дувачких инструмената нуде велики избор радних позиција, од којих се посебно издвајају оне које су у непосредној вези са самосталним умјетничким радом, као што је могућност запослења у готово свим типовима оркестара, јер су дувачки инструменти неизоставан дио истих, а тако и педагошким радом преносећи своје знање као наставник инструмента у музичким школама. Дипломирани музички извођач дувачких инструмената стиче могућност запослења и у музичкој продукцији радиа и телевизије, као и у институцијама културе.

Смјер Дувачки инструменти

Ријеч мр Дејан Тркуља, ван. проф. будућим колегама

 

01.

Основне студије

Након Основног студија, односно I циклуса, стичу се звања

 • дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, флаутиста

Наставни план 2013-2020 је доступан на линку.

Наставни план 2021 је доступан на линку

 • дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, обоиста

Наставни план 20213-2020 је доступан на линку.

Наставни план 2021 је доступан на линку

 • дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, кларинетиста

Наставни план 2013-2020 је доступан на линку.

Наставни план 2021 је доступан на линку. 

 • дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, саксофониста

Наставни план 2013-2020 је доступан на линку.

Наставни план 2021 је доступан на линку

 • дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, трубач

Наставни план 2013-2020 је доступан на линку.

Наставни план 2021 је доступан на линку

 

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Услови за упис на први циклус студија су завршена средња четверогодишња школа и пријемни испит пред комисијом. 

  Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

 

  • image_not_found
   Пријемни испит - Флаута
   • цијели концерт;  виртуозни комад и етида; солфеђо*

   *Солфеђо (Захтјеви за пријемни испит из солфеђа за све одсјеке):

   1.    Једногласни модулативни диктат (до 16 тактова)
   2.    Примјер за пјевање „a prima vista“ (алтерације и модулације)
   3.    Примјер за ритмичко читање (парлато) „a prima vista“
   4.    Етида са инструменталном пратњом по сопственом избору (навјежбана)

   Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

   Мр Соња Чуле, ван.проф.

   Катедра за дувачке инструменте 

    
   Пријемни испит - Обоа
   • главни предмет – 
    цијели концерт, виртуозни комад и етида; солфеђо*
    Концерт се изводи напамет. 

   *Солфеђо (Захтјеви за пријемни испит из солфеђа за све одсјеке):

   1.    Једногласни модулативни диктат (до 16 тактова)
   2.    Примјер за пјевање „a prima vista“ (алтерације и модулације)
   3.    Примјер за ритмичко читање (парлато) „a prima vista“
   4.    Етида са инструменталном пратњом по сопственом избору (навјежбана)

   Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

   Ма Јасна Граховац, доц.

   Катедра за дувачке инструменте 

    
   Пријемни испит - Кларинет
   • први став концерта, 
    комад по избору; концертна етида; солфеђо*

   *Солфеђо (Захтјеви за пријемни испит из солфеђа за све одсјеке):

   1.    Једногласни модулативни диктат (до 16 тактова)
   2.    Примјер за пјевање „a prima vista“ (алтерације и модулације)
   3.    Примјер за ритмичко читање (парлато) „a prima vista“
   4.    Етида са инструменталном пратњом по сопственом избору (навјежбана)

   Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

   Мр Дејан Тркуља, ванр.проф.

   Катедра за дувачке инструменте

    
   Пријемни испит - Саксофон
   • први став концерта; 
    комад по избору; концертна етида; солфеђо*

   *Солфеђо (Захтјеви за пријемни испит из солфеђа за све одсјеке):

   1.    Једногласни модулативни диктат (до 16 тактова)
   2.    Примјер за пјевање „a prima vista“ (алтерације и модулације)
   3.    Примјер за ритмичко читање (парлато) „a prima vista“
   4.    Етида са инструменталном пратњом по сопственом избору (навјежбана)

   Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

   Mр Дејан Тркуља, ванр.проф.

   Катедра за дувачке инструменте 

    
   Пријемни испит - Труба
   • цијели концерт; виртуозни комад и етида; солфеђо*

   Солфеђо (Захтјеви за пријемни испит из солфеђа за све одсјеке):

   1.    Једногласни модулативни диктат (до 16 тактова)
   2.    Примјер за пјевање „a prima vista“ (алтерације и модулације)
   3.    Примјер за ритмичко читање (парлато) „a prima vista“
   4.    Етида са инструменталном пратњом по сопственом избору (навјежбана)

   Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

   Мр Ненад Марковић, ван.проф.

   Катедра за дувачке инструменте

   Напомена

   Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

 • image_not_found
  Ранг листа

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 

  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

 

02.

Мастер студије

Након Основног студија, односно II циклуса, стичу се звања

 • мастер флауте  – 300 ECTS

Наставни план је доступан на линку.

 • мастер обое  – 300 ECTS

Наставни план је доступан на линку.

 • мастер кларинета – 300 ECTS

Наставни план је доступан на линку.

 • мастер саксофона – 300 ECTS

Наставни план је доступан на у припреми.

 • мастер трубе – 300 ECTS

Наставни план је доступан на линку.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности.  Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној Плочи

  Услови уписа

  Услови за упис на други циклус студија је завршен први циклус студија са стечених 240 ECTS бодова и положен пријемни испит.

 

 • image_not_found
  Пријемни испит - Флата
   
  • Концерт. Барем један став се изводи напамет.

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

  Мр Соња Чуле, ван.проф.

  Катедра за дувачке инструменте 

   
  Пријемни испит - Обоа
  • Концерт. Барем један став се изводи напамет.

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

  Ма Јасна Граховац, доц.

  Катедра за дувачке инструменте 

   
  Пријемни испит - Кларинет
  • Концерт. Барем један став се изводи напамет.

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

  Мр Дејан Тркуља, ванр.проф.

  Катедра за дувачке инструменте

   
  Пријемни испит - Саксофон
  • Концерт. Барем један став се изводи напамет.

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

  мр Дејан Тркуља, ванр.проф.

  Катедра за дувачке инструменте 

   
  Пријемни испит - Труба
  • Концерт. Барем један став се изводи напамет.

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

  Мр Ненад Марковић, ван.проф.

  Катедра за дувачке инструменте

 

 • image_not_found
  Ранг листа и упис

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 
  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године другог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у току првог циклуса студија (просјечна оћена у току студирања)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу успјеха на првом циклусу студија добија се тако да се просјечна оћена множи са бројем 5 (пет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа