Skip to content
image_not_found

Гудачки инструменти

 • Ко уписује овај смјер

  Катедра за гудачке инструменте једна је од најбројнијих на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци. У оквиру смјера за Гудачке инструменте, настава  се одвија на првом и другом циклусу студија и то на групама за

  • виолину
  • виолу
  • виолончело
  • контрабас

  Предавачи на Катедри за гудачке инструменте су реномирани умјетници који баштине активне домаће и међународне солистичке каријере. На смјеру за виолину, у оквиру које постоје двије класе коју воде професори, у настави учествују два асистента.

  Смјерове виолине, виоле, виолончела и контрабаса уписују ђаци средњих музичких школа који су успјешно завршили средњошколско образовање.

  Студирање

  У току студија студенти ове Катедре похађају наставу која обухвата широк спектар предмета, неопходних да млади умјетници стекну образовање за даље успјешно бављење умјетничким позивом. Осим теоријске наставе коју студенти слушају са студентима осталих смјерова, настава се одвија и на предметима који су уско везани за њихов изабрани инструмент. Настава главног предмета/инструмента је индивидуална.

  Шта послије

  Студенти Катедре за гудачке инструменте су изузетно везани за наставу Катедре за камерну музику и Катедре за дириговање, будући да групно музицирају у оквиру мањих, камерних састава, те наступају у оркестрима Академије умјетности, представљајући је тако на најбољи могући начин.

   

   

Смјер Гудачки инструменти

Ријеч мр Иван Оташевић, ван. проф. будућим колегама

 

01.

Основне студије

Након Основног студија, односно I циклус, стичy се звањa 

 • дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, виолиниста.

Наставни план 2013-2020 је доступан на линку.

Наставни план 2021 је доступан на линку

 • дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, виолиста.

Наставни план 2013-2020 је доступан на линку.

Наставни план 2021 је доступан на линку

 • дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, виолончелиста.

Наставни план 2013-2020 је доступан на линку.

Наставни план 2021 је доступан на линку

 • дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, контрабасиста.

Наставни план 2013-2020 је доступан на линку.

Наставни план 2021 је доступан на линку

 

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Услови за упис на први циклус студија су завршена средња четверогодишња школа и пријемни испит пред комисијом. 

  Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

 

 • image_not_found
  Пријемни испит - Виолина
  • први став концерта или други и трећи заједно; Ј. С. Бах: соло партита (соната) два става; концертна етида или каприс; солфеђо* (програм се изводи напамет)

  *Солфеђо (Захтјеви за пријемни испит из солфеђа за све одсјеке):

  1.    Једногласни модулативни диктат (до 16 тактова)
  2.    Примјер за пјевање „a prima vista“ (алтерације и модулације)
  3.    Примјер за ритмичко читање (парлато) „a prima vista“
  4.    Етида са инструменталном пратњом по сопственом избору (навјежбана)

  Пријемни испит - Виола
  • први став концерта или други и трећи заједно; Ј.С. Бах: свите за чело или сонате и партите за соло виолину (два става); концертна етида или каприс; солфеђо* (програм се изводи напамет)

  *Солфеђо (Захтјеви за пријемни испит из солфеђа за све одсјеке):

  1.    Једногласни модулативни диктат (до 16 тактова)
  2.    Примјер за пјевање „a prima vista“ (алтерације и модулације)
  3.    Примјер за ритмичко читање (парлато) „a prima vista“
  4.    Етида са инструменталном пратњом по сопственом избору (навјежбана)

  Пријемни испит - Виолончело
  • један став барокне свите; један став концерта, етида или каприс; солфеђо* (програм се изводи напамет)

  Солфеђо (Захтјеви за пријемни испит из солфеђа за све одсјеке):

  1.    Једногласни модулативни диктат (до 16 тактова)
  2.    Примјер за пјевање „a prima vista“ (алтерације и модулације)
  3.    Примјер за ритмичко читање (парлато) „a prima vista“
  4.    Етида са инструменталном пратњом по сопственом избору (навјежбана)

  Пријемни испит - Контрабас
  • једна скала са начинима
  • етида по слободном избору
  • први став класичног концерта (програм се изводи напамет)

  Солфеђо (Захтјеви за пријемни испит из солфеђа за све одсјеке):

  1.    Једногласни модулативни диктат (до 16 тактова)
  2.    Примјер за пјевање „a prima vista“ (алтерације и модулације)
  3.    Примјер за ритмичко читање (парлато) „a prima vista“
  4.    Етида са инструменталном пратњом по сопственом избору (навјежбана)

   
  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

  Mр Иван Оташевић, ван.проф.

  Катедра за гудачке инструменте

  Напомена

  Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

 

 • image_not_found
  Ранг листа

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 

  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

   

  Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

 

02.

Мастер студије

Након Мастер студија, односно II циклуса, стичу се звања

 • мастер виолине  – 300 ECTS

Наставни план је доступан на линку.

 • мастер виоле – 300 ECTS

Наставни план је доступан на линку.

 • мастер виолончела – 300 ECTS

Наставни план је доступан на  линку.

 • мастер контрабаса  – 300 ECTS

Наставни план је доступан на линку.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности.  Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној Плочи

  Услови уписа

  Услови за упис на други циклус студија је завршен први циклус студија са стечених 240 ECTS бодова и положен пријемни испит.

 

 • image_not_found
  Пријемни испит - Виолина
  • Први, односно други и трећи став великог концерта (Л.В. Бетовен, те композитори 19. и 20. вијека)
  • Први став концерта В. А. Моцарта са каденцом
  • Два става из партита и соната за виолину Ј: С Баха БWВ 1001-1006
  • Виртуозна етида/каприс
  Пријемни испит - Виола
  • Велики концерт композитора 19. или 20. вијека
  • Први став концерта са каденцом из епохе класицизма
  • Виртуозна етида/каприс

   

  Пријемни испит - Виолончело
  • Први, односно други и трећи став великог концерта
  • Два става из шест свита за виолончело Ј.С. Баха BWV 1007-1012
  • Виртуозна етида/каприс

   

  Пријемни испит - Контрабас
  • У припреми

   

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

  Mр Иван Оташевић, ван. проф.

  Катедра за гудачке инструменте

 

 • image_not_found
  Ранг листа и упис

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 
  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године другог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у току првог циклуса студија (просјечна оцјена у току студирања)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу успјеха на првом циклусу студија добија се тако да се просјечна оцјена множи са бројем 5 (пет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа