Skip to content
image_not_found

Камерна музика

 • Ко уписује овај смјер

  Смјер Камерна музика намијењен је студентима који желе да прошире своје знање у области камерног музичког извођаштва, те да кроз извођење разноликог и богатог репертоара којег ова област нуди, као и кроз сарадњу са другим инструменталистима и соло пјевачима, развију вјештине које се значајно разликују од оних  које посједује солиста. 
  На мастер, односно докторске студије камерне музике могу да се пријаве свршени студенти првог, односно другог циклуса студија инструменталних смјерова, смјера за соло пјевање и смјера за камерну музику. 

  Студирање

  У току једногодишњег мастер студија и трогодишњих докторских студија фокус студирања ставља се на камерни ансамбл и репертоар који је предвиђен на сваком од наведених циклуса овог студијског програма. Предмети су осмишљени тако да студенти прошире своје знање радећи на подизању техничког и интерпретативног нивоа свирања инструмента, посебно усмјереног ка камерном музицирању. Теоретски дио студирања односи се на изучавање развоја камерне музике кроз епохе, анализе композиција које се налазе на репертоару, те методике наставе из ове области. Завршетком одређеног студијског циклуса, студент се оспособљава за даљи рад и извођење неких од најкомплекснијих дјела из области камерне музике. 

  Шта послије

  С обзиром на заиста разнолик и детаљно осмишљен план и програм предвиђен на овом студијском програму, након завршених мастер или докторских студија, студенти стичу могућност запошљавања у бројним секторима, како у педагошким областима, тако и у самосталном обављању умјетничке дјелатности. У области педагогије, студент је оспособљен за рад са различитим камерним ансамблима на различитим степенима образовања, како основног тако и средњег и виског, што пружа  велике могућности у будућем запошљавању.

  Значајно је напоменути да је у Републици Српској једино на Академији умјетности  Универзитета у Бањој Луци организован докторски студиј на Студијском програму Музичка умјетност, Модул - Камерна музика, те смо овим циклусом заокружили цјелокупан умјетничко-научни аспект у области камерне музике. 
   

   

 

01.

Мастер студије

Након Мастер студија, односно II циклус, стиче се звање мастер камерне музике  – 240 ECTS.

Наставни план је доступан на линку.

 

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

  Услови уписа

  Услови за упис на други циклус студија је завршен први циклус студија инструменталних смјерова или смјера за соло пјевање са стечених 240 ЕЦТС бодова и положен пријемни испит.

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Припремити слободан програм у трајању од 30 минута који мора садржавати дјела из двије различите епохе.

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора.

  Мр Биљана Јашић-Радовановић, ред. проф.

  Катедра за камерну музику

  Тимеа Хотић, ред. проф.

  Катедра за камерну музику

   

 

 • image_not_found
  Ранг листа

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 

  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године другог циклуса студија утврђује се на основу:

  општег успјеха постигнутог у току првог циклуса студија (просјечна оћена у току студирања) резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

   

  Број бодова остварен на основу успјеха на првом циклусу студија добија се тако да се просјечна оћена множи са бројем 5 (пет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

   

 

02.

Докторске студије

Након успјешно завршених Докторских студија и одбране докторске дисертације, стиче се звање доктор музичке умјетности-камерна музика  – 480 ECTS.

Наставни план је у припреми.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

  Услови уписа

  Услови за упис на трећи циклус студија су

  • завршен други циклус студија, мастер или магистарске студије инструменталних смјерова, смјера за соло пјевање или смјера за камерну музику са стечених 300 ЕЦТС бодова
  • одржана најмање три цјеловечерња концерта камерне музике
  • положен пријемни испит.

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Захтјеви на пријемном испиту:

  • слободан програм у трајању од 30 минута који мора садржавати дјела из двије различите епохе.

   

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

  Мр Биљана Јашић-Радовановић, ред. проф.

  Катедра за камерну музику

  Тимеа Хотић, ред. проф.

  Катедра за камерну музику

 

 • image_not_found
  Ранг листа и упис

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа