Skip to content
Маја Додиг

Академски сликар

Маја Додиг рођена је 26. 02. 1975. године, у Бањој Луци. Дипломирала је на Академији умјетности, Универзитета у Бањој Луци, студијски програм Ликовних умјетности, смијер Сликарство, у класи проф. Ратка Лалића, са оцјеном 10 и просјечном оцјеном у току студија 9, 22. Постдипломске студије је уписала 2003. године, на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци, студијски програм Ликовних умјетности, смијер Сликарство, гдје је и одбранила магистарски рад са оцјеном 10, и тиме стекла назив Магистра ликовних умјетности из области сликарства.

Професионално искуство

На Архитектонско-грађевинском факултету, Универзитета у Бањој Луци, је запослена у звању асистента од 2002. године.

Oд 2007. године у звању доцента, а од 2012. године је у звању ванредног професора на предметима Ликовна форма и Ликовно обликовање.

Од 2007. године, ангажована је и на Технолошком факултету, Универзитета у Бањој Луци, Студијски програм Текстилно инжењерство и Графичко инжењерство на предметима Цртање и сликање 1 и 2.

Од 2018. године је у звању редовног професора.

Носила је функцију продекана за наставу од 2009. до 2016. године, и вршила је дужност шефа Катедре за геометрију облика и просторно и графичко представљање у периоду од 2013. до 2016. године.

Ангажована је у својству креативног директора међународног фестивала студентских позоришта ''Кестенбург 2017'', у периоду од 2015. до 2017. године.

Један од организатора јавне трибине ''Простор града, простор стваралаштва'' чији је резултат одвајање ресора културе из оквира ресора друштвених дјелатности Града Бања Лука, као и Културног пленума Бања Лука.

Излагала је на више самосталних и колективних изложби у земљи и иностранству.

Добитник је похвале бијенала југословенске студентске графике, Дом културе у Београду, награде Галерије ликовних умјетности у Бањалуци и Златне плакете за постигнут успјех Универзитета у Бањалуци.

Члан је Управног одбора Удружења ликовних умјетника Републике Српске.

У марту 2020. године је именована на мјесто директора ЈУ Народно позориште Републике Српске.