Skip to content
image_not_found

Музичка умјетност

Студије музике врло су специфичне и суптилне природе. Поред залагања самог умјетника постоји много спољашњих фактора који утичу на развој особе која се за њих опредијели. Основни задаци Студијског програма музичке умјетности усмјерени су прије свега ка надареним младим умјетницима, студентима свих профила и различитих интересовања, у смислу омогућавања пуне афирмације индивидуалних потенцијала њиховог талента. Тежња ка високим критеријумима које је потребно задовољити на пријемним испитима и током студија, као и претежно индивидуална реализација наставе основних умјетничких дисциплина имају за циљ да обезбиједе високу проходност и високе просјечне оцјене.

Музичка умјестност на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци

01.

Задаци Музичког програма

Развој умјетничке дјелатности, уобличен кроз реализацију умјетничких пројеката, семинара, мајсторских радионица, представља изузетно значајан задатак који припада подручју дјеловања СПМУ. Треба напоменути да поред индивидуалних програма које у земљи и иностранству остварују студенти, наставници и сарадници, на СМПУ дјелују хор и оркестар Академије умјетности, као и многобројни и разноврсни камерни ансамбли. Праћење развоја и примјена модерних достигнућа у теоријско-умјетничким и научним дисциплинама из области наука о умјетностима, такође заузима значајно мјесто у каталогу циљева овог студијског програма. Кроз индивидуалне и групне пројекте чији се резултати објављују у стручним часописима, сопственим монографским издањима или заједничким издањима са другим институцијама студијски програм музичке умјетности тежи да оствари констатно усавршавање студената и наставничког кадра у овом домену.

02.

Школовање и звања

На програму Музичке умјетности су организована три циклуса школовања.


Основнe студијe који носи 240 ECTS и њиховим завршавањем се стиче звање дипломираног умјетника из уже области изучавања. 

Мастер студијe носи 300 ECTS и њиховим завршавањем се стиче звање мастера из уже области изучавања. 

Докторске студијe носи 480 ECTS и њиховим завршавањем се стиче звање доктора умјетности из уже области изучавања. 

Смјерови

Које области се изучавају на Музичком програму

 • image_not_found

  Композиција

  Намијењен будућим студентима који желе да истраже и уобличе своје креативне потенцијале, бавећи се композиторским стваралаштвом

   

  Истражи
 • image_not_found

  Дириговање

  Диригент је савремено занимање, за особе које имају афинитете ка лидерству

   

  Истражи
 • image_not_found

  Етномузикологија

  По завршетку студија, етномузиколози налазе своју улогу у музичким библиотекама, музејима, медијским кућама или као учесници научних пројеката

   

  Истражи
 • image_not_found

  Музичка теорија и педагогија

  Стичу се компетеције из научних, умјетничких и педагошких области музике

   

  Истражи
 • image_not_found

  Соло пјевање

  Обикуовање и усавршавање вокалних способности формирајући музичку личност

   

  Истражи
 • image_not_found

  Инструменти са диркама

  Група за клавир и хармонику

   

  Истражи
 • image_not_found

  Трзалачки инструменти

  Стицање практичних знања и вјештина умјетничког изражавања и свирања гитаре

   

  Истражи
 • image_not_found

  Дувачки инструменти

  Групе: флаута, обоа, кларинет, саксофон, труба

   

  Истражи
 • image_not_found

  Гудачки инструменти

  Групе: виолину, виолу, виолончело, контрабас

   

  Истражи
 • image_not_found

  Камерна музика

  Мастер и докторске студије из области камерне музике

   

  Истражи

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа