Skip to content
Dekan Akademije umjetnosti

 

Изложба „Интер/Акција“

Пројекат „Интер/Акција“ је резултат сарадње, дијалога и размјене о идејама и питањима савремене умјетности који континуирано реализују студенти Факултета ликовних уметности и Одељења за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду од 2016. године. 
Дијалошка форма пројекта се од 2021. године усложњава и остварује као регионална међуинституционална сарадња којој се придружују Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци и Музеј савремене умјетности Републике Српске. 
Изложба „Интер/Акција“ повезује студенате завршних година Факултета ликовних уметности из Београда, Филозофског факултета Универзитета у Београду и Академије умјетности из Бања Луке на заједничком умјетничко-кустоском пројекту.  Изражавајући се кроз различите технике и медије, млади умјетници и историчари умјетности исказују своја виђења садашњости, њених различитих форми, феномена и тенденција. Као резултат овог процеса настаје заједничка изложба и кустоска радионица у Бањој Луци у Галерији плус, Музеја савремене умјетности РС и у Београду сваке године. 

Галерија

Погледајте доступне фотографије