Skip to content
Руководилац студентске службе
Емилија Корица, ма
Референт за други и трећи циклус
Милорад Кашћелан
 
Референт за студентска питања
Милица Рожић

 

Дјелатност Студентске службе

 

 • image_not_found
  Упис

  Евиденција пријављених кандидата за полагање пријемног испита, пријем докумената након положеног пријемног испита, упис, препис и испис студената.

 • image_not_found
  Овјера семестара

  За овјеру семестра је потребно приложити доказ о условима за овјеру, потписан индекс и присуство на настави.

 • image_not_found
  Компјутеризована евиденција о сваком студенту

  Формирају се досијеа студената гдје се одлажу пријаве о присуству на настави, положеним испитима, уписни листови, молбе и захтјеви, те сви подаци у току студија.

  Опремљена је рачунарима и eCampus софтвером за процесирање пријава за испите електронским путем, као и за обраду свих података о студентима, настави, испитима и друго.

 • image_not_found
  Пријава испита електронским путем

  Прихватају се и евидентирају пријаве за полагање испита електронским путем (сваки студент има додијељено корисничко име и лозинку), припремају се записници за испите и преузимају се пријаве положених испита од професора.

   

01. ЦИКЛУС

Основне студије
Dekan email 11:00 - 13:30 časova
Емилија Корица, ма

02. ЦИКЛУС

Мастер студије
Dekan email 12:00 - 14:30 časova
Милорад Кашћелан
 

03. ЦИКЛУС

Докторске студије
Dekan email 12:00 - 14:30 časova
Милорад Кашћелан
 

Обрасци

Преузмите доступне документе

Општи документи

01.

Основне студије

Обавјештења: 

- Обавјештење о упису за више године (друга, трећа и четврта)

- Обавјештење о плаћању на рате

02.

Мастер студије

 • Мастер - Пријава теме завршног рада - Oбразац 1 
 • Мастер - Писање извјештаја о оцјени предложене теме - Oбразац 2
 • Мастер - Сагласност ментора за јавно извођење и приказивање практичног дијела завршног рада- Oбразац 3а
 • Мастер - Сагласност ментора да кандидат може предати рад - Oбразац 3б
 • Мастер - Извjештај о оцjени урађеног завршног рада - Oбразац 4