Skip to content
image_not_found

Драмске умјетности

Студијски програм Драмске умјетности има вишеструки значај и друштвену оправданост за своје постојање. Савремени медији, филм и телевизија су неизоставни друштвени чинилац који пресудно утиче на свеукупну друштвену слику, тако да је едукација кадрова из драмских области на нашим просторима, неопходна.

Драмске умјестности на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци

01.

За кога је овај програм

Драмски програм је намијењен онима који желе да стекну широку и чврсту основу за бављење стваралаштвом у области драмске умјетности, као и увид у друге области изражавања путем медија, те да интегришући своја искуства изграде зрелу ауторску личност.

02.

Школовање и звања

На студисјком програму драмских умјетности су организована два циклуса школовања.
Основни студији који носи 240 ЕЦТС и њиховим завршавањем се стиче звање дипломираног умјетника из уже области изучавања. 
Мастер студији носи 300 ЕЦТС и њиховим завршавањем се стиче звање мастера из уже области изучавања. 

Смјерови

Које области се изучавају на студијском програму драмских умјетности

 • image_not_found

  Глума

  За оне који желе да истраже и уобличе своје креативне потенцијале, бавећи се глумачким стваралаштвом у области позоришне и филмске умјетности.

   

  Истражи
 • image_not_found

  Позоришна Режија

  Намијењен онима који желе да стекну широку и чврсту основу за бављење стваралаштвом у области позоришне режије и продукције.

   

  Истражи
 • image_not_found

  Драматургија

  Намијењен онима који желе да исполирају своје склоности ка писању и изразе се кроз драмска дјела.

   

  Истражи
 • image_not_found

  Продукција

  Продуценти су одговорни за покретање процеса продукције филма и његово финансирање, те унајмљивање тима и постпродукцију.

   

  Истражи
 • image_not_found

  Филм и ТВ

  За оне који желе да истраже и уобличе своје креативне потенцијале, бавећи се модерном умјетношћу у области покретних слика и фотографије.

   

  Истражи

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа