Skip to content
Dekan Akademije umjetnosti

 

О библиотеци


Библиотека је културна  и информациона установа која плански прикупља, сређује, чува и даје на коришћење библиотечку грађу научног, образовног, умјетничког и општекултуралног значаја. Библиотека Академије умјетности је као и сама Академија  једна од најмлађих високошколских установа  и  саставни је дио научно - наставне инфраструктуре Бањалучког универзита. У библиотеци величене 56 квадратних метара су поред библиотечког фонда, смјештени и читаоница која броји 20 мјеста. Библиотека са читаоницом смјештена је у сутерену зграде Академије умјетности у просторији бр. 8.

 • Руководилац

  Наташа Павловић

 • Виши књижничар

  Милка Керовић

Библиотечки фонд

На располагању је 13913 библиотечких јединица

Према својој намјени и потребама библиотека посједује различите врсте библиотечких јединица: монографске публикације, музикалије, серијске публикације, аудио - визуелну грађу, али и велики број каталога и осталих материјала које користе студенти у свакодневном раду. Библиотека посједује и издања Академије умјетности на која смо веома поносни. Укупан фонд библиотеке је 13913 библиотечких јединица и има тенденцију сталног раста. Ипак треба напоменути да је библиотечки фонд у посљедње три године веома обогаћен захваљујући прије свега поклонима сродних институција и појединаца.

Поред основне колекције, циркулативне и референсне збирке, библиотека посједује и важну збирку коју чине заоставштине: Васе Поповића и Владе Милошевића уступљене од стране породица Академији умјетности на коришћење. Ове важне збирке одвојене су од активног фонда и смјештене у одвојене просторије са ограниченим приступом.

image_not_found

Лична библиотека покојног проф. др Војислава Кораћа

 • Први легат је лична библиотека покојног проф. др Војислава Кораћа, редовног члана Науке и уметности Србије из Београда.

  Био је српски историчар архитектуре. Посветио је свој живот проучавању српске средњовјековне умјетности и архитектуре, посебно њених веза са византијским свијетом, те утицајима Италије на источним обалама Јадрана. Професор Кораћ, високо је цијенио образовање како у обликовању личности тако и у обликовању националног бића свог народа. Академик проф. др Кораћ је желио да његова библиотека и служи том циљу.

  Легат академика Кораћа садржи 1923 публикације, од тога 1593 монографских и 400 серијских публикација, те велики број сепарата, слајдова, филмова и фотографија.

  Велики број књига је на италијанском, њемачком, енглеском, бугарском, македонском, грчком те јермонском, киргистанском и македонском језику.

  Књиге легата су евидентиране у књигама инвентара наше библиотеке и смјештене прописно у витрине посебне просторије.

  Легат је одвојен од активног фонда, а приступ легату имају само библиотекари. Збирка се користи у складу са законом о легтима.

image_not_found

Лична Библиотека проф. др Миљка Шиндића

 • Проф. МИљко Шиндић је и један од оснивача Академије умјетности и завјештавајући своју личну библиотеку нашој библиотеци указао је повјерење Академији умјетности и Унивезитету у Бањој Луци. 
  Легат проф. др Шиндића садржи 1670 публикација од тога: стручна литература 429 књига, 647 завичајни писци, избори поезије 26 књига, остали писци 279 књига, периодика 216, литература аутора Миљка Шиндића 20 књига, те посебна издања, уникати 53.
  Све књиге су евидентиране у инвентарним књигама наше библиотеке, те смјештене у складу са прописима у посебне витрине са ограниченим приступом.