Skip to content
image_not_found

Смјер Продукција

Ко уписује овај смјер

Смјер Продукција намијењен је будућим студентима који су креативног и проактивног духа, заинтересовани за умјетност, културу и медије, те имају добре организационе и комуникацијске способности.

Студирање

Кроз четворогодишње академске студије, студенти стичу широк спектар знања и вјештина - првенствено из области филмске, телевизијске, позоришне и радио продукције, као и менаџмента у култури, али и из бројних сродних области, попут маркетинга, историје филма и театра, режије, драматургије, анимације, фотографије, естетике итд.

Поред предавања, изузетно битан дио наставног процеса на овом динамичном смјеру чине вјежбе и професионална пракса, па студенти имају прилику да већ од прве године студија активно учествују у организацији и продукцији различитих културних манифестација, студентских филмова, телевизијских и радио емисија, позоришних представа, концерата, изложби и сличних пројеката, те поред теоријског знања стекну и драгоцјена практична искуства.

Кроз рад у малим групама и индивидуалан приступ студентима, професори и асистенти континуирано прате рад и професионални развој свих студената, усмјеравајући их на конкретне области Продукције које су у складу са њиховим личним афинитетима. Током студија, студенти Продукције имају прилику да сами буду иницијатори различитих креативних и умјетничких пројеката, као и да интензивно сарађују са колегама са других смјерова.

Шта послије?

Након завршених студија, дипломирани продуценти, са знањима и искуством стеченим на Академији умјетности, способни су да раде на руководећим позицијама у институцијама културе, умјетничким организацијама, медијским кућама и маркетиншким агенцијама, као филмски, телевизијски, радијски и позоришни продуценти, менаџери у култури, али и као аутори пројеката, лидери и доносиоци одлука.

Напомена

У школској 2021/22. години се не уписује смјер Продукција.

 

01.

Основне студије

Након Основног студија, односно I циклус, стиче се звање дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, продуцент.

Наставни план је доступан на линку.

 

 •  
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

 

 •  
  Пријемни испит

  Испит провјере склоности и способности се састоји из три елиминаторна дијела:

  Први дио - ПИСМЕНИ ТЕСТ ИЗ ОПШТЕ КУЛТУРЕ. 
  Тест има шездесет питања чија израда траје 45 минута. Кандидати који исправно одговоре на најмање 41 питање стичу право да приступе другом дијелу испита.
  Други дио - ПИСМЕНИ РАД 
  Есеј на једну од  задатих тема - позориште, филм, телевизија, радио или култура (120 мин.). Оцјењује се: начин обраде теме, писменост, стил, степен коришћења литературе, лични став кандидата.
  Трећи дио - ИНТЕРВЈУ – РАЗГОВОР СА КОМИСИЈОМ.
  Током разговора (интервјуа) са кандидатима, испитују се склоности, креативне способности и особине личности кандидата, његова општа интересовања и подобност за студије.

  Препоручена литература
  • Основе филмске продукције, Сретен Јовановић, скрипта, ФДУ, Београд, 2005.
   Основе телевизијске продукције, Зоран С. Поповић, скрипта, ФДУ, Београд, 1997.
  • Видео продукција,(поглавље Организационо-продукциониодноси од стр. 169 – 241), др Милош Бабић, Цекомбоокс, Нови Сад, 2008.
  • Историја филма 1,(поглављје 1 од стр. 11 – 58),Дејвид А. Кук, Клио, Београд, 2005.
  • Позоришно стваралаштво Јоакима Вујићаи Анатомија радија, приредио др Никола Маричић
  • Историја позоришта - цео свет је позорница, Харвуд Роналд, Цлио, Београд, 2019.
  • или Историја позоришта, Молинари Чезаре, Вук Караџић, Београд, 1982.
  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

  Соња Ђурић ма, асистент

  sonja.djuric@au.unibl.org

    

      др Милош Бабић, редовни професор

      milos.babic@au.unibl.org

 •  
 •  
  Ранг листа и упис

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 
  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оћена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа