Skip to content
image_not_found

Смјер Позоришна режија

 • Ко уписује овај смјер

  Студиј Позоришне режије намијењен је студентима који желе да стекну теоријска и практична знања из области позоришта и позоришне режије. Позоришни режисер има кључну улогу у стварању позоришне представе. Користећи занатска и умјетничка знања, а слиједећи сопствени сензибилитет и поглед на свијет, у сарадњи са цијелом екипом представе, позоришни режисер управља свим процесима обликовања позоришне представе. 

  Студирање

  Први циклус студирања на студијској групи Позоришна режија траје 4 године (8 семестара). Настава се одвија кроз обавезне и изборне предмете, а на крају студија остварује се укупно 240 ECTS бодова и стиче звање Дипломирани позоришни режисер. Током студија се стичу знања из историје и теорије позоришта и позоришне режије, али је акценат прије свега на практичном аспекту наставе. То подразумијева рад на самосталним практичним задацима, уз сарадњу са студентима глуме и других одсјека, гдје студент има прилику да своја теоријска знања искаже кроз конкретну позоришну форму, истовремено развијајући индивидуални стил и естетику.

  Шта послије

  Завршене студије Позоришне режије нуди могућност самосталног умјетничког рада у позоришним кућама и установама културе, као и могућност запошљавања у великом броју институција културе, на различитим  позицијама.
  Дипломирани позоришни режисер, поред компетенција за умјетнички рад у позоришту, добија и чврсте основе за даље развијање у правцу луткарства, филмске и ТВ режије, драматургије и других дисциплина, како би задовољили индивидуалне афинитете студената у њиховом даљем развоју. 

   

 

01.

Основне студије

Након Основног студија, односно I циклус, стиче се звање дипломирани позоришни режисер – 240 ECTS.

Наставни план је доступан на линку.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Пријемни испит се полаже кроз шири и ужи круг избора. За шири круг кандидати имају задатак да прије пријемног испита припреме писмену анализу драмског дјела „ПОКОЈНИК“ Бранислава Нушића (5 - 10 страна куцаног текста), коју предају уз документе за пријаву. Поред тога, кандидати имају обавезну литературу коју требају прочитати прије пријемног испита, а то су: „СИСТЕМ“ К. С. Станиславског и „Основни проблеми режије“ Хуго Клајна.
  У дану ширег избора кандидати раде тест опште културе и информисаности и писмени рад на задату тему. На крају ширег избора, комисија обавља разговор са кандидатима, након чега обавјештава кандидате о резултатима ширег избора. 
  Ужи избор траје два дана, за које вријеме кандидати раде тестове креативности, ритма и музикалности, психолошки тест, и најважније: практични рад који подразумијева индивидуални и колективни рад на задату тему. На крају ужег избора, кандидати приказују резултате свог практичног рада, слиједи разговор са комисијом, након чега комисија доноси коначну одлуку о пријему кандидата на студије Позоришне режије. 

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професор

  Ма Горан Дамјанац

  Катедра за Глуму и Позоришну режију

 

 • image_not_found
  Ранг листа и упис

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 
  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оћена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

 

02.

Master студије

Након Основног студија, односно I циклуса, стиче се услов за упис на Мастер студије (II циклус). Након успјешно завршеног Мастер студија и одбране завршног рада, стиче се звање мастер позоришне режије  – 300 ECTS.

Наставни план је доступан на линку.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Кандидат са остварених 240 ECTS бодова прво обавља разговор са члановима комисије у виду интервјуа, а затим приказује практичан рад на задату тему у трајању од 5 до 10 минута. 

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професор

  Ма Горан Дамјанац, доцент

  Катедра за Глуму и Позоришну режију

 

 • image_not_found
  Ранг листа и упис

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 
  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године другог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у току првог циклуса студија (просјечна оћена у току студирања)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу успјеха на првом циклусу студија добија се тако да се просјечна оћена множи са бројем 5 (пет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа