Skip to content
image_not_found

Дизајн ентеријера

Дизајн ентеријера је нови интердисциплинарни студијски програм на Универзитету у Бањој Луци који се рализује у сарадњи Архитектонско-грађевинско-гедетског факултета (студијски програм Архитектура) и Академије умјетности. Стога је овај студијски програм осмишљен као специфична дисциплина на пресјеку умјетности, дизајна, инжењерства, науке и технологије, у којем је човјек мјера свега. Његова концепција базира се око развоја вјештина и знања бављења дизајном простора, која се се проширује вјештином обликовања и дизајнирања намјештаја и припадајућих материјала. Бављење архитектонским, дизајнерским, те апстрактним простором, простором у умјетности, кроз изучавање сродних умјетничких дисциплина у ширем друштвеном, економском и културолошком контексту, доприноси обликовању савременог стручног профила дизајнера ентеријера.

Дизајн ентеријера

Информатор са детаљима програма

01.

Ко уписује програм

Дизајн ентеријера и намјештаја је намјењен студентима који имају интересовања за савремене дизајнерске и умјетничке праксе, нове токове архитектуре и законе визуелне културе. Ово је програм који је намијењен младим људима, индивидуалцима, креативцима, онима које истовремено занимају и наука и умјетност, Вагнер и Боуви, Дега и Баскијат. Дизајн ентеријера уписује студенти које интересује унутрашња архитектура, дизајн намјештаја, текстила и сценографије. Ово је програм који ће уписати они које нервира неудобна столица, којима дисање отежа низак плафон и вишак ствари у просторији, дакле за све оне који преиспитују естетику и каракетр простора око себе, како у цјелини тако и у детаљу. По завршетку студија, студенти су оспособљени за самостално дјеловање у дизајнерским и архитектонским студијима, институцијама културе или у оквиру сопствене праксе, као и да наставе школовање на другом и трећем циклусу академских студија.

02.

Концпет Студио дизајн

Окосница конципирања студијског програма Дизајн ентеријера јесте Студио дизајн који подразумијева рад наставника са малом групом студената на свим годинама студија, у складу са важећим правилником. Специфичност изучавања дизајнерских вјештина и знања, који подразумијевају обуку студента за  самосталну израду пројеката ентеријера, захтијевају индивидуални и менторски рад, по принципу „један на један“. Студенти савладавају различите технике и облике наставе: теоријска предавања, практичне вјежбе, теоријске вјежбе, теренску наставу, интензивне радионице, студијска путовања, презентације и дебате, који имају за циљ израду пројеката ентеријера. Садржаји предмета допринос су мултидисциплинарној интеракцији стечених знања. Поред предмета из основних дисциплина ‒ архитектуре и умјетности, програм је проширен изучавањем стилова у ентеријеру, сценографије, дизајна урбаног простора и мобилијара, дизајна свјетла и савремене интермедијалне умјетности. На вишим годинама студија, претходна знања и искуства примјењују се у реализацији интердисциплинарних пројеката који обухватају савремену умјетничку, дизајнерску и архитектонску праксу. 

03.

Која знања и вјештине се стичу

Исход процеса учења у оквиру СП Дизајн ентеријера ‒ први циклус јесте стицање знања и вјештина за самостално и одговорно бављење дизајнерском струком, у складу са националном регулативом и Директивом ЕУ о регулисаној професији дизајна ентеријера. Знања, вјештине и компетенције стечене током студија оспособљавају студента за рјешавање проблема који се јављају у струци, пракси и истраживању. Завршетком СП Дизајн ентеријера ‒ први циклус, студент своје знање може да примјењује унутар ширег интердисциплинарног контекста, који је у вези са подручјем примијењених умјетности и дизајна, те да се даље усавршава, према стеченим афинитетима и дизајнерском сензибилитету, на сродним интердисциплинарним студијама у Босни и Херцеговини и иностранству. Завршетком овог студијског програма, студент стиче специфичне компетенције да дизајнира ентеријер и намјештај у складу са захтјевима савременог обликовања и глобалног тржишта; анализира потребе, циљеве и захтјеве корисника ентеријера промишља о дизајну са различитих аспеката и његовом интегрисању у функционално-естетски одговор на задани проблем; примијени знања унутар ширег контекста дизајна; формулише прелиминарни концепт дизајна који је прикладан, функционалан и естетски заокружен; савременим средствима развија и презентује финалну идеју за дизајн ентеријера, припрема радне цртеже и спецификације за конструкцију, материјале и обраду елемената ентеријера и опремање намјештајем инсталацијама и осталом опремом; надгледа и процјењује дизајнерско рјешење ентеријера током извођења радова; критички расуђује о дизајну, естетици и функционалности у савременим токовима дизајна; има способност за разумијевање и развој нових тенденција у подручју савремене архитектуре унутрашњег простора и дизајна намјештаја; пружи активан допринос развоју привреде у контексту индустрије намјештаја, разумијевање индустријске логике, организације и технологије производње.

 

 

 

 

Аутор фотографија Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета је Реља Иванић

Гдје се настава одвија

Настава се изводи у новом објекту Архитектоснко-грађевинско-геодетског факултета (аутор фотографија је Реља Иванић), у Студентском кампусу. Просторије новог објекта су опремљене савременом опремом за рад, са великом факултетском библиотеком, учионицама, атељеима и амфитеатром. 

Виртуелна тура
 
 
Пријаве за пријемни испит

Административни носилац интердисциплинарног студијског програма Дизајн ентеријера је Архитектонско‐грађевинско‐геодетски факултет. Кандидати пријаве за излазак на пријемни испит и упис у школску годину подносе Студентској служби АГГФ-а .

 

 

Пријемни испит

Како уписати Дизајн ентеријера

 

01.

Основне студије

Завршетком овог студијског програма, студент стиче специфичне компетенције да дизајнира ентеријер и намјештај у складу са захтјевима савременог обликовања и глобалног тржишта. Након Основног студија, односно I циклус, стиче се звање дипломирани дизајнер ентеријера – 240 ECTS

Наставни план за Дизајн ентеријера доступан је на линку.

 

 

 • image_not_found
  Право на упис

  Право уписа на СП Дизајн ентеријера ‒ први циклус имају сви кандидати који су завршили четворогодишње средњошколско образовање према условима из конкурса који расписује Министарство просвјете и културе, на крају завршетка наставе у љетном семестру, према академском календару који усваја Сенат Универзитета у Бањој Луци прије почетка сваке академске године. Број студената на СП Дизајн ентеријера одређује се у складу са планом уписа студената Универзитета за сваку школску годину. У школској 2024/25. години, број мјеста за кандидате који ће бити уписани на Дизајн ентеријера је 15 за студенте из БиХ и 2 за студенте из иностранства. Број буџетских мјеста је 5, док су остала мјеста самофинансирајућа. Висина школарине и у школској 2024/2025. години за студенте који се сами финансирају и стране држављане износи 3000, 00 KM.

  Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби АГГФ-а. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати прилажу:
  1. документацију која је наведена у конкурсу,
  2. мапу са најмање 10 радова из 10 ликовних радова из области дизајна иумјетности - којом се кандидати  представљају, уз изјаву о ауторству којом потврђују да су аутори радова достављених на пријемном испиту. Испит ће бити организован у складу са Академским календаром, и одржаваће се 4 узастопна дана у седмици. Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

  Докази склоности

  Кандидати достављају мапу са најмање 10 ликовних радова (области дизајна и умјетности) - којом се представљају. Формат прилога мапе је Б1 – 100x70цм. На задатом формату опционо се могу наћи и мањи формати радова.

  Припремна настава

  Будући студенти, имају прилику да се спремају за полагање пријемног испита учествовањем на припремној настави, коју АУ и АГГФ Универзитета у Бањој Луци заједнички организују. Припремна настава за Перцепцију и презентацију простора организује се у мјесецу мају на АГГФу, док се припремна настава за Модел и студију мртве природе одржава на АУ, о чему ће кандидати бити правовремено обавјештени путем званичног сајта АГГфа и АУ УНИБЛ.

  Припремна настава организује се на АГГФ-у, информације су доступне на линку

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Пријемни испит траје четири дана:

  Први дио - перцепција и презентација простора (20 бодова). Вријеме рјешавања теста 150 мин.
  Кандидат мора остварити минималних 7 бодова за пролазност.

  Примјери задатака са рјешењем се налазе на сљедећем линку.
  Други дио - модел просторних односа по задатим параметрима (20 бодова)

  Вријеме рјешавања теста 180 мин. Кандидат мора остварити минималних 7 бодова за пролазност.
  Трећи дио - студија мртве природе (20 бодова)

  Вријеме рада 240 мин. Кандидат мора остварити минималних 7 бодова за пролазност.

  Информације

  Све додатне информације се могу добити на АУ и АГГФ-у.

 

 • image_not_found
  Ранг листа

  Максималан број бодова који се може остварити на испиту је 70. Успјех из средње школе омогућује максималних 30 бодова. Кандидат може на пријемном испиту по оба мјерила осварити максимално 100 бодова. У случају истог укупног броја бодова двају или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту.

  Кандидати који су у првом кругу (прва три дијела) пријемног испита остварили минум 7 бодова на свакој од три области, кандидовали су се у 2. круг пријемног испита и долазе четврти дан на разговор са комисијом. Списак кандидата који пролазе у други круг пријемног испита биће објављен на сајту факултета након одржаног и оцијењеног првог круга пријемног испита. Комисија за пријемни испит, након другог круга, утврђује ранг-листу кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова по оба основа (пријемни испит и успјех из средње школе). Могућност уписа имају кандидати који су на пријемном испиту (у првом кругу) остварили најмање 21 бод и који су остварили просјечну оцјену већу од 2,6 током четворогодишњег школовања. Додатне специфичности пријемног испита биће прецизиране конкурсом за упис студената који Универзитет у Бањој Луци објављује сваке године.

  Реализацију пријемног испита и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља Комисија за упис студената, формирана од наставника са АУ и АГГФ-а Универзитета у Бањој Луци, у сарадњи са Централном комисијом за упис на студијске програме Универзитета у Бањој Луци. Након полагања пријемног испита, Комисија за упис студената објављује прелиминарне резултате пријемног испита на веб-страници оба факултета и на огласним плочама, уз термине за евентуалне жалбе и увид у радове у трајању од максимално 24 часова након објављивања прелиминарних резултата пријемног испита. Истеком жалбеног рока, Комисија за пријемни испит објављује коначну ранг- листу кандидата најкасније у року од пет дана од спровођења пријемног испита, на основу које ће се обавити упис студената. Право на рангирање на јединственој ранг-листи стичу кандидати који су положили пријемни испит за провјеру склоности и способности.